Automatisk Infrarød sveisemaskin IR-110 A

Trykkrørsystemer for industriell bruk stiller høye krav til mekanisk stabilitet, reproduserbarhet og kvalitet på sammenføyninger. IR-110 A er den nye generasjonen av Infrarøde maskiner fra GF. Automatisering, intuitiv håndtering, systemsikkerhet og det revolusjonerende kjølesystemet for store dimensjoner muliggjør høyeste effektivitet for intallatører og operatører.

Pioneeren innen IR sveising

I 1992 introduserte GF Piping Systems den første IR sveisemaskinen. Siden den gang ble GF Piping Systems ledende for innivativ sveieteknologi. Vi har jobbet tett sammen med kundene våre og blitt oppdatert om ønskene deres. Som et resultat av dette utviklet vi den nye automatiserte IR-110 A; brukervennlig, større skjerm, utvidet QA/QC og høy reproduserbarhet.

Automatisert sveiseprosess

Minimerer operatørfeil og fanger umiddelbart opp operatør problemer

 • Høvlingen er helautomatisert
 • Oppvarmingen er helautomatisert
 • Sammenføyningsprosessen er automatisert
IR-110 A - Automated fusion process
Bedre plass

Ideell for komplekse installasjoner

 • Høvel og Varmeplaten står ikke i veien for komponentene
 • Klembakkene er designet for flensforbindelser
IR-110 A - More free space
Interaktiv håndtering

Lett å bruke

 • Ergonomisk justerbar berøringsskjerm
 • Grafisk brukergrensesnitt (GUI)
 • Videostyrte prosesstrinn
 • Flerspråklige instruksjoner
IR-110 A - Interactive handling
Justerbar høvling

Fleksibilitet i design og installasjon

 • Lengdealternativer opptil 5mm (standard: 2mm)
 • Individuelle høvlelengder på begge sider
 • Ny høvling på den ene siden mulig
IR-110 A - Adjustable facing

Ingen kompromi med kvaliteten

Etterspørselen etter kvalitetskontroll øker stadig. Sluttbruker krever ofte omfattende bevis og dokumentasjon av sveiseprosessen. Sveiseprotokoll dokumentasjon må være enkel, sikker og økonomisk å få tak i. IR-110 A skaper trygghet.

Integrert prosess og kvalitetskontroll
Integrated process and quality control

Sveiselengde og sveisetrykk kontrolleres og overvåkes av maskinen

Måler alle temperaturer
Measures all temperatures

Økt effektivitet og tidsbesparelse

 • Omgivelsestemperaturføler
 • Varmeelementtemperaturen er kontrollert
 • Komponenttemperaturen måles med IR-sensor
Integrert videokamera

Forbedret kvalitetskontroll

 • Registrerer håndtering og forberedelse
 • Aktiverer sporbarhet
 • Eksport av videofiler
Data sporbarhet
Data traceability

Forenkler QA / QC

 • Kopier via USB-tilkobling
 • Ingen ekstra programvare nødvendig
 • Klar OK eller NOK (ikke OK) melding
 • Opptil 5 utskrifter for protokoll og etikett
Automated infrared fusion machine IR-110 A

Kontakt

Georg Fischer AS
Rudsletta 97
1351 Rud
Norge

no dot ps #at# georgfischer dot com

IR-110 A Brosjyre "Trygghet"

Brochure "Peace of mind - Automated infrared fusion machine IR-110 A"
Produkt brosjyre

IR-110 A Produktsortiment

IR-110 A Product Range
Produktsortiment