Anvendelser

iJOINT Anvendelser

1.

• Vanndistribusjonsledninger

• Stikkledninger

• Kloakkledninger

2.

• Industrielle anvendelser

• Gruveindustri

3.

• Fornøyelsesparker

• Golfbaner

• Campingplasser

4.

• Landbruk

• Drivhus

• Kunstig vanning