Hycleen Automasjonssystem - Revolusjonerer automatiserte avløpsprosesser og sørger for sikker tilførsel av drikkevann

Hycleen Automasjonssystem er et avansert sirkulasjonsstyringssystem som er spesielt raskt og enkelt å installere og ta i bruk. Det gjør at alle systemdataene kan logges, evalueres og vises på en 10 tommers berøringsskjerm. Alle systemdata kan enkelt overvåkes eksternt, statusinformasjon og uvanlige forekomster rapporteres gjennom push meldinger.

Enkel kontroll av ventiler med en styring

Hycleen Automasjonssystem fra GF Piping Systems tilbyr en sofistikert pakke for automatisering av drikkevannsinstallasjoner. Sensorer og kontrollere integrert i ventilene logger de nødvendige dataene. Styringen kontrollerer alle prosesser og støtter med sine applikasjoner en hygienisk upåklagelig og optimalisert drikkevannsinstallasjon gjennom logging og rapportering. De synkroniserte komponentene er kablet til hverandre på en måte som er enkel å håndtere.

Hycleen Automasjonssystem

Dine fordeler

Hygiene

Jevnt høye temperaturer og jevn vannutskifting
Forebygging av biofilmdannelse og Legionella angrep takket være hydraulisk justering og automatisk spyling.

Automasjon

Sentral kontroll og statusvisning
Enkel kontroll av sanitærteknologi via et sentralt brukergrensesnitt uten manuelle inngrep av ventiler og sensorer.

Overvåkning og sikkerhet

Loggføring og rapportering
Overvåking og lagring av data for temperatur i automatisk genererte rapporter.
Innhenting av data gjennom et overordnet styringssystem for hele bygget er mulig.


Fjernovervåking ***
Overvåking via eksterne enheter som smarttelefon, nettbrett eller datamaskin er mulig.

Planlegging

Trygt og raskt å planlegge
Dimensjonering av systemet etter enkle regler.
Programmer og alle parametere er lett programmerbare gjennom styringen.
Hydraulisk justering uten kompliserte beregninger.

Rørleggere

Plug & Play
Enkel installasjon med bare en kabel for strøm og data.
Rask, programvareassistert igangkjøring.
Styringen oppdager automatisk type og ID for alle tilkoblede kontrollere.

Smart drift

Tydelig og brukervennlig gensesnitt. Bluetooth tilkobling via smarttelefon eller nettbrett er mulig.

Eiendomsoperatører

Drikkevannssystem med lite vedlikehold
Grundig spyling av alle løp i en automatisert rengjøringsprosess.


Lav risiko applikasjon
Overvåking og logging av hygieniske forholdsregler.
Sikker datatilgang ved å oppdage godkjente eksterne enheter.


Tjenester
Støtte under planlegging og igangkjøring. Dataanalyse og råd under drift. Dataavlesning og programvareoppdateringer.


Hycleen Automation System

Sikker og hygeienisk optimalisert drikkevannsinstallasjon

Hycleen - 4 trinn til sikker drikkevannshygiene

Med sitt Hycleen Automasjonssystem, støtter GF Piping Systems planleggere, installatører og eiendomsoperatører på en rekke måter ved å implementere konseptet "Hycleen - 4 trinn for sikker drikkevannshygiene".

Den sentrale datalagringen og kontrollen gjennom den overordnede styringen, de kraftige LegioTherm ventilene og sensorene, så vel som den brukervennlige programvaren og de smarte LegioTherm applikasjonene gjør det mulig å automatisere viktige hygieniske forholdsregler.

gfps-hycleen-icon-prevention-small-3
Forebygging
 • Tilstrekkelig sirkulasjon i alle rørseksjoner
 • Sikre minimumstemperatur i henhold til lokale krav og standarder
 • Konstant hydraulisk justering i alle driftsfaser
 • Regelmessig vannutveksling gjennom automatisk spyling
gfps-hycleen-icon-monitoring-small-3
Overvåking
 • Kontinuerlig temperaturovervåking
 • Lagring av måledata og logging av hygieniske forholdsregler
gfps-hycleen-icon-intervention-small-3
Innblanding
 • Regelmessig termisk desinfisering / kjemisk desinfisering
gfps-hycleen-icon-risk-assessment-small-3
Risikovurdering
 • Omfattende database for status- og risikovurdering

Temperaturfølsom hydraulisk justering

Spesielt i større varmtvannsdistribusjonssystemer f.eks. på sykehus, hotell, sykehjem kan stagnasjon, røffe overflater og temperaturer under 50 ° C fremme dannelsen av biofilmer og dermed spredning av Legionella. Derfor er det av største betydning å forebygge Legionella, holde tilstrekkelig høye temperaturer og sørge for regelmessig vannutveksling.

Automatisk spyling

Avhengig av temperatur, stillstands tid, eller programert

Om vann står stille i en lengre periode kan bakterier formere seg til en farlig konsentrasjon nåes. Hvis hele volumet i drikkevannsdistribusjonen (kaldt- og varmtvann) byttes ut innen tre dager, skylles bakteriene ut av drikkevannsanlegget, og bakteriekonsentrasjonen synker til et ufarlig nivå.

Hycleen Automasjonssystem tillater automatisk skylling av tilførselsledninger for kaldt- og varmtvann avhengig av temperaturen eller et bestemt tidspunkt på dagen (tidsur).

Installation DiagramInstallation Diagram

2T DN15 Rot 3D mit Dämmung transparent 2

Ventilen

LegioTherm 2T og LegioTherm K ventilene, sammen med styringen, er kjernen i Hycleen Automasjonssystem. Vanntemperaturavlesninger tas kontinuerlig av ventilene, verdiene gis videre til styringen. Ventilene aktiveres avhengig av forhåndsprogrammerte parametere. Under igangkjøring blir alle ventiler automatisk oppdaget av styringen via deres ID.

JRG LegioTherm 2T sirkulasjonsregulator

 • Justerbar strømningshastighet for lekkasje når ventilen er lukket
 • Høyere linearitet og mer presis regulering takket være en spesiell kjegleprofil
 • Bruksområde: hydraulisk kalibrering, termisk desinfisering, vedlikeholdsspyling (en gang i uken) LegioTherm K spyleventil
 • Justerbar ventilslaglengde: Strømningshastighet med åpen ventil
 • Bruksområde: Skylling av kaldt- eller varmtvann

LegioTherm K spyleventil

 • Justerbar ventilslaglengde: Strømningshastighet med åpen ventil
 • Bruksområde: Skylling av kaldt eller varmt vann

Mulige bruksområder

Aldershjem
Altenheim

Hygiene er svært viktig i gamle menneskers hjem da høyere alder ofte har  immunforsvarsvekkelse. Derfor er drikkevannets kvalitet av en sentral betydning. Operatører av aldershjem anbefales å være spesielt oppmerksom på drikkevannshygiene for å utelukke en helserisiko for beboerne så langt det er mulig.

Hoteller
Hotel

På mange hoteller er rom og tappepunkter ikke i permanent bruk. Spesielt med tanke på sporadiske ledige rom, anbefales det å være spesielt oppmerksom på hygienen i drikkevannsinstallasjonene og skylle dem regelmessig. Høyeste drikkevannskvalitet er viktig, siden hotellene tilbyr innkvartering for mennesker med forskjellig helsetilstand - et viktig poeng for operatørene i deres forsøk på å få alle gjester til å føle seg komfortable.

Sykehus
Krankenhaus

Sykehushygiene må oppfylle de høyeste standarder. Her er sikker og hygienisk vannforsyning kompromissløst avgjørende. Drikkevann er i bruk overalt - når du vasker hendene dine før operasjonen, rengjør kirurgiske instrumenter og sykehusutstyr, utfører serveringstjenester, og til rengjøring av sykehuset eller i vaskeriet.

Du kan ganske enkelt ikke klare deg uten hygienisk upåklagelig vannforsyning. Adferdsregler på sykehus hjelper til med å bekjempe spredning av infeksjoner. Hycleen Automasjonssystem sikrer effektiv beskyttelse mot forurensning i rørsystemet, en bærekraftig beskyttelse mot infeksjon og bidrar til å forhindre nosokomiale infeksjoner.

Kom i kontakt med oss

Get in touch with us

Lær mer om våre løsninger for dine spesielle behov.

Kontakt ditt lokale GF salgskontor