Alger – fremtidens råmateriale, dyrket frem i bioreaktorer laget med plastrør

GF Piping Systems er tett involvert i forskning og utvikling av de første bioreaktorene for algeproduksjon i Europa og USA. Det nye rørsystemet for dette bruksområdet er laget av gjennomsiktig plast. Det vellykkede samarbeidet med utviklingspartnerne LGem (NL), TH Wildau (D), Texas universitet i Austin (USA) og AlgEternal (USA) har ført til at de første bioreaktorene for algedyrking nå er i gang.

Bioreaktorer

Forsøk på å dyrke frem spesielle alger i bioreaktorer har i samarbed med LGem pågått siden 2007. I 2010 ble det tekniske universitetet Wildau i Berlin med som utviklingspartner for prosjektet. Professor Franz Xaver Wildenauer, TH Wildau/Berlin, har føglende å rapportere: "Potensialet for denne nye bioteknologien er enormt, men det samme kan sies om investeringene som må gjøres. Dette er grunnen til at vi har valgt å samarbeide med GF Piping Systems om praktisk forskning på området."

Bioreaktorenes høyytelsesrør og -koblinger ble utviklet av GF Piping Systems. Ingeniørene klarte å finne et materiale med akkurat riktig balanse mellom lys som skinner gjennom og slitestyrke. Egenskapene til polyvinylklorid (PVC) endrer seg når det utsettes for sollys over en lengre periode. Det nye rørsystemet gir høy motstand mot UV-stråler og forbedrer eller øker produksjonen av biomasse gjennom fotosyntese. GF Piping Systems har allerede fått tildelt den internasjonale prisen "Gold Solvin Award" for innovasjon i 2010 for utviklingen av disse spesialrørene.

Alger kalles ofte fremtidens råmateriale. Det finnes over 40 000 forskjellige typer alger. Algenes høye innhold av sukker, stivelse og omega 3-fettsyrer gir syv ganger så høy produktivitet som korn. Disse kultiverte plantene kan foredles til biomasse og biologisk brennstoff. I tillegg binder organismene selv karbondioksid (CO2), noe de trenger for å vokse.

Per dags dato undersøkes en rekke prosesser for utnyttelse av bioreaktorer til kraftverk. Dette bør føre til en reduksjon av de miljøfarlige CO2-utslippene samtidig som det produserer biomasse.

Biomasse er svært ettertraktet både i kosmetikkbransjen og til matproduksjon av blant annet fisk og kjøtt. Biodiesel fra alger regnes for å være fremtidens drivstoff i USA.