Effektive systemer

Våre plastrør gir større verdiskapning sammenliknet med alternative materialer. Et svært godt eksempel på dette er karbonavtrykk fra 1 meters lengder PE-rør av dimensjon DN80. Det slippes totalt ut omtrent fem ganger så få drivhusgasser i atmosfæren ved diverse prosesser, materialutvinning, materialforedling, produksjon, transport og resirkulering av plastrør enn rør i rustfritt stål. Dette er noe som har blitt bekreftet i en studie om økologiske fotavtrykk ved fremstilling av diverse rørmaterialer.

Effektive systemer

Kalde hoder bruker COOL-FIT

En energibesparende løsning er det fullstendig ferdigisolerte rørsystemet COOL-FIT, som brukes i sekundære kjøle- og kuldeinstallasjoner og har både økologiske og økonomiske fordeler. Systemet er basert på ABS-rørsystemet til GF Piping Systems og inkluderer koblinger, ventiler og overganger. COOL-FIT brukes kun i ""sekundære kjølesystemer"". Denne typen installasjon reduserer mengden kjølevæske med 80–90 % i forhold til vanlige systemer. COOL-FIT har derfor en 50 % lavere TEWI (Total equivalent warming impact) enn eksisterende systemer.

Når det gjelder materialutvalg, produksjon og daglig bruk, har dette systemet store fordeler sammenliknet med tradisjonelle metallrør i forhold til både energiforbruk og ressursbevaring.

Overlegent bedre enn tradisjonelle kobbersystemer

En ekstern bedrift ble leid inn for å analysere COOL-FITs økologiske egenskaper. COOL-FITs miljøpåvirkninger ble testet opp mot andre kjølesystemer. Studien sammenliknet forhåndsinstallerte rørledninger av forskjellige materialer, og tar hensyn til hvordan rørmaterialene ble produsert, hvordan rørene ble produsert og installert på stedet, isolasjonsmetoden og også all transport forbundet med disse faktorene. Testresultatene viste at det kreves mindre energi for å produsere, isolere og installere COOL-FIT-rør enn rør av kromstål. Den fullstendig ferdigisolerte og lettvektige løsningen gjør den patenterte skjøteteknologien ekstremt energibesparende. COOL-FIT bruker omtrent 50 % mindre energi under drift enn vanlige kobbersystemer.

Energisparing på Jordan vingård i California, USA:
http://blog.jordanwinery.com/2012/01/video-reducing-our-energy-consumption/

Den nye generasjonen membran ventiler fra Georg Fischer Piping Systems maksimerer profit via økt flow

Den nye nye generasjonen membran ventiler gir dobbel flowmengde med samme energi forbruk. Hemligheten ligger den optimaliserte geometrien i ventilen. Ytterligere, den nye membran ventilen gir også bedre linjær flowegenskap, som igjen gir optimal kontrollkarakteristikk, som igjen garanterer en mer stabil prosess.
Overløpet for utløpsventilen har blitt flyttet helt opp mot rørveggen. Dette reduserer dødrom til et absolutt minimum, noe som i tillegg sikrer en høy grad av hygiene.
I bunn og grunn: høyere effektivitet, lavere energi kostnader, minimalisert dødrom, maksimal hygiene.

Membranventil