Miljøvernstudier

Det sier seg selv at vi vet hvilken påvirkning produktene våre har på miljøet. Vi bestiller derfor uavhengige studier og deltar regelmessig i studier. Videre analyserer vi resultatene som kommer frem grundig, og overvåker hvilken effekt produktene våre eller andre liknende produkter har på miljøet.

Økologiske data for plastrørsystemer

VITO (Flemish Institute for Technological Research) foretok, på vegne av Teppfa (The European Plastic Pipes and Fittings Association), en vurdering av tolv livssykluser i diverse plastrørsystemer innen VA og byggtjenester. I hvert tilfelle ble et alternativt materiale også vurdert. Resultatene ble presentert i såkalte miljødeklarasjoner (EPD). De ble også nøye gjennomgått av selskapet denkstatt.

Valget av materialer og systemer gjør følgende fire studier spesielt interessante, da studienes resultater kan overføres til våre produkter:

  • Trykkvanndistribusjon: PE-rørsystem
  • Trykkvanndistribusjon: PVC-U-rørsystem
  • Varmt-/kaldtvann: PEX-rørsystem
  • Varmt-/kaldtvann: myltilayer (polymer/Al/polymer) rørsystem

 

teppfaImage:Teppfa

Funnene viser at rørsystemer av plast har mindre påvirkning på miljøet enn vanlig brukte alternative materialer. De bekrefter dermed resultatene fra andre studier og tydeliggjør hvor viktig plast er for å kunne lage økologisk forsvarlige rørsystemer.

En oppsummering av hovedpunktene er tilgjengelig for nedlasting. Du finner tilleggsinformasjon og miljødeklarasjoner, tredjepartsrapporter og Vitos kritiske gjennomgang av livssykluser utført av Vito på nettstedet til Teppfa: http://www.teppfa.eu/epdoverview

Rørenes økologiske ytelse

Rørenes økologiske ytelseRørenes økologiske ytelse

GF Piping Systems har skissert en livssyklus for rørene som brukes til bygningstjenest, industri og VA. Disse vurderingene sammenlikner miljøpåvirkningen fra én meter plastrør produsert av GF Piping Systems med miljøpåvirkningen fra én meter rør laget av andre, alternative materialer (for DN 25, 80, 150 og 400). Studien ble utført av uavhengige sveitsiske livssykluseksperter og er basert på den største internasjonale livssyklusdatabasen, Ecoinvent*.

Den positive konklusjonen – som også bekreftes i andre tester – er at plastrør til bruksområdene og i dimensjonene som leveres av GF Piping Systems gir bedre resultater enn alternative materialer. Blant annet er karbonspor, altså totalt utslipp av drivhusgasser, fra produksjon, transport og avhending av én meter DN80 PE-rør, omtrent fem ganger så lavt som hos tilsvarende rør laget av rustfritt stål. Avgjørende faktorer for livssyklusen hos rør er hva slags og hvor mye materiale som brukes. Mange rør av plast, kobber og rustfritt stål krever like mye energi per kg materiale. Lavlegert stål og støpejern – med en gjennomsnittlig prosentandel resirkulerte materialer – krever mye mindre energi per kg. Imidlertid viser resultatene noe helt annet når man vurderer forbruket per meter rør. Plastrørenes lave vekt gjør at de kommer bedre ut enn metallrør, særlig rør med små og middels dimensjoner.

Plastens påvirkning på energiforbruk og utslipp av drivhusgasser i Europa.

PlasticsEurope gjennomførte en studie der de kvantifiserte påvirkningen på energiforbruk og drivgassutslipp ved å bytte ut plast med andre materialer.

Resultat:

Artikler laget av plast reduserer energiforbruk og utslipp av drivhusgasser betraktelig. Når plastartikler byttes ut med andre materialer, er resultatet i de fleste tilfeller økt energiforbruk og større utslipp av drivhusgasser.

Hvis så mange plastprodukter som mulig ble byttet ut med alternative materialer, ville vi ha brukt 50 % mer energi enn hva som i dag kreves i løpet av hele brukstiden til plastprodukter. Med andre ord sparer plastproduktene på markedet per dags dato hele 2400 millioner GJ per år. Dette tilsvarer 50 millioner tonn råolje fordelt på 200 svært store supertankskip.

Pilz, H., Brandt, B., Fehringer, R. (2010): Plastens påvirkning på energiforbruk og utslipp av drivhusgasser i Europa. Denkstatt GmbH på bestilling av PlasticsEurope, Brussel i Begia.