Materialer

Klimaendring og forsyning av rent drikkevann er de største utfordringene i dagens samfunn. Vårt bærekraftige bidrag til miljøet består i å sikre miljøvennlig produksjon av produktene og systemene våre, og at det samtidig tas miljøhensyn ved bruk av dem.

Materialer

Plastrør er miljøvennlige

Selskaper over hele verden ønsker å bruke produkter og løsninger som møter den økende forespørselen etter miljøvennlighet. Som materiale gir plast en kombinasjon av egenskaper som gir miljøvennlig og kostnadseffektiv ytelse.

  • Lang levetid
  • Resirkulerbar
  • Konstnadseffektivt system takket være langt livsløp
  • Lav vekt
  • Større pumpeeffektivitet takket være jevn flowshastighet
  • Korrosjonsbestandig og ingen groing
  • Lav varmeledningsevne og elektrisk konduktivitet
  • Vesentlig lavere karbondioksidutslipp på tvers alle prosesser, noe som gir mer fordelaktig balanse mellom CO2 og vann enn løsninger av metall

Vår løsning: miljøvennlig verdiskapning

Våre plastrør gir større verdiskapning sammenliknet med alternative materialer. Et svært godt eksempel på dette er karbonavtrykk fra 1 meters lengder PE-rør med DN80. Det slippes totalt ut omtrent fem ganger så få drivhusgasser i atmosfæren ved diverse prosesser, materialutvinning, materialforedling, produksjon, transport, bruk og resirkulering av plastrør enn rør i rustfritt stål, noe som har blitt bekreftet i en studie om økologiske fotavtrykk ved fremstilling av diverse rørmaterialer.