Bærekraftighet

Bærekraftighet skaper merverdi for mennesker, for miljøet og for bedriften. Som et globalt selskap har vi et ekstra stort ansvar. Vi tar hensyn til morgendagens utfordringer i det daglige arbeidet. Våre strukturer, prosesser og systemer overvåkes nøye, og er utformet ut fra økologiske, økonomiske og sosiale hensyn. De ansattes velvære, utvikling av miljøvennlige produkter, ressursbevaring og bærekraftige prosesser er mer enn bare mål for oss – det er en del av hele bedriftens tilnærming.

Bærekraftighet

Økodesign – bærekraftig bruk av ressurser

Vi streber etter å bevare naturressursene, både i den daglige virksomheten og i hvordan produktene våre brukes av kundene. Ved å fokusere på kjernekompetansen vår – vannbehandling og sikker transport av væsker – hjelper vi med å redusere bruken av vann, en svært verdifull ressurs. Produktene våre sparer i tillegg energi. Energiforbruket kan reduseres ved hjelp av riktig design (økodesign), egnede materialer, riktig dimensjonering og tilstrekkelig kontroll av de forskjellige komponentene. Dette beskytter miljøet samtidig som det reduserer kundenes kostnader.

Reduksjon av CO2-utslipp under produksjonen

På produksjonsanlegg er det energiforbruket som har størst påvirkning på miljøet. Ikke fornybare ressurser forbrukes og resulterer i utslipp. Vi er hele tiden på utkikk etter å forbedre energieffektiviteten og redusere CO2-utslippene ved å optimalisere produksjonsprosessene våre.

De ansattes helse er viktig for oss

Å redusere ulykker og fravær står høyt oppe på vår dagsorden. Friske medarbeidere som føler seg vel når de er på jobb fører til motiverte medarbeidere, som igjen gjør en god jobb og sikrer at kundene våre er fornøyde. Vi går aktivt inn for å sørge for et sunt arbeidsmiljø som forhindrer ulykker og reduserer fravær.

Samarbeid med leverandørene våre

Bedriftens sosiale og økologiske ansvar innbefatter også valg av samarbeidspartnere. Georg Fischers regler for god oppførsel for leverandører setter krav til alle våre leverandører av varer og tjenester. De viktigste punktene i reglene for leverandører innbefatter etisk oppførsel, respekt for menneskerettigheter, sosialt aksepterte arbeidsforhold, at miljøstandarder følges og implementering av styringssystemer.

Key performance indicators

Georg Fischer samler inn sosiale resultater fra alle avdelinger i forbindelse med den årlige bærekraftsrapporten. På produksjonsanleggene samles det også inn miljømessige indikatorer. Disse indikatorene i Sustainability Information System (SIS) er basert på Global Reporting Initiative (GRI) og publiseres i Georg Fischers bærekraftsrapport.