Visjon og Strategi

GF Piping Systems utvikler, produserer og markedsfører et omfattende utvalg rørsystemer og -deler. Systemene og delene lages av en rekke materialer som brukes til å transportere vann, gasser og aggressive stoffer over hele verden. Levering av produktene – uansett om det dreier seg om koblinger, ventiler, måle- og kontrollteknologi, rør eller skjøteteknologi, skjer alltid raskt, fleksibel og pålitelig måte.

GF Piping Systems

Visjon

GF Piping Systems will by 2020 shift portfolio to higher value business and products. The division will differentiate by providing their customers a unique set of valuable integrated solutions and services to address their water conservation needs.

Strategi

 • Strengthen the existing market segment organization
 • Link the innovation process to identified customer needs
 • Expand the global presence and adapt the footprint
 • Shift portfolio to higher value businesses and service

Verdier

Geog Fischers fem kjerneverdier deles og leves opp til på alle nivåer. Delte verdier hjelper oss å fokusere på det som teller:

Vi setter kunden først
We put customers first
 • Vi behandler kunden slik vi selv vil bli behandlet
 • Vi tenker alltid på kundens beste
 • Vi måler alltid oss selv i forhold til kundens tilfredsstillelse
Vi handler raskt
we act fast
 • Vi setter ikke avgjørelser på vent
 • Vi tilpasser oss umiddelbart etter markedskreftene
 • Vi tar raskt tak i svakhetene våre
Vi gjør det vi sier vi skal
We do what we say
 • Vi holder løftene våre
 • Vi møter tidsfristene
 • Vi når målene våre
Vi belønner gode prestasjoner
We reward performance
 • Vi setter ambisiøse mål
 • Vi feirer resultater, også resultater som ikke har med økonomi å gjøre
 • Forfremmelser har tydelig sammenheng med prestasjoner
 • Vi måler oss opp mot de beste
Vi respekterer mennesker
We respect people
 • Vi verdsetter hvert eneste bidrag.
 • Vi prøver å forstå fremfor å bli forstått
 • Vi stoler på og styrker samarbeidspartnerne våre

Bærekraftighet

Bærekraftighet

Bærekraftighet skaper merverdi for mennesker, for miljøet og for bedriften. Som et globalt selskap har vi et ekstra stort ansvar.

Vår forståelse av bærekraftighet

Historie

Historie

Velg en tidsperiode fra menyen for å se de viktigste milepælene i selskapets historie.

Vi vil gjerne ta deg med på en reise tilbake i tid

Last ned