Kvalitet

Kvalitet sørger for sikkerhet og er selve grunnlaget for tillit. Kvalitetsbevissthet og kvalitetsstandarder er nøkkelelementene for suksess under prosjektering, utvikling, produksjon og den faktiske bruken av produktene. Det elementære fokuset hvor viktig kvalitet er, ligger i bunn hvordan vi handler, former forståelsen for hva kvalitet er og vises gjennom våre egne standarder for kvalitet.

Vår holdning til kvalitet

Sertifiserte systemer

Sertifiserte styringssystemer sikrer hele bedriftens nedtegnede kvalitetsstandarder og -mål på tvers av alle områder og prosesser. De styrer aktiviteter rettet mot optimalisering og koordinerer kvalitetssikringen. Alle produksjonsselskaper og større salgsselskaper over hele verden er ISO 9001-sertifiserte. Det sentrale testlaboratoriet, med hovedkvarter i Schaffhausen i Sveits, er offisielt godkjent i henhold til ISO/IEC 17025.

Vi har et globalt syn på kvalitet

Vår helhetlige syn på kvalitet innebærer systematisk integrering av forretningspartnere og leverandører. Denne tilnærmingen sikrer vårt forpliktende krav til kvalitet på tvers av hele produksjonskjeden.

Takket være det globale kvalitetsstyringssystemet kan kunder over hele verden dra nytte av topp kvalitet, profesjonell prosjektledelse, driftssikkerhet og omfattende kunnskap. Ekspertteamene sørger for at produktene og systemene utvikles og produseres i henhold til alle relevante krav til standarder og spesifikasjoner. Kvalifiserte ansatte gir kunden kompetent støtte på stedet, blant annet til planlegging, rådgivning eller opplæringskurs.

Kvalitet er en del av vår natur

GF Piping Systems forplikter seg til å oppfylle kundens krav til kvalitet og samtidig overholde alle juridisk bindende normer og standarder. Ansvaret for å ta i bruk retningslinjene våre for kvalitet hviler på skuldrene til hver og en av oss. Et sterkt fokus på kvalitet i det daglige arbeidet er noe alle våre ansatte ser på som en selvfølge.