Tilstedeværelse

Vi garanterer problemfri service over hele verden takket være vårt nettverk av salgsavdelinger og representanter. Vi jobber sammen med de beste distributørene i hvert land. De er dine og våre viktigste partnere når det kommer til hurtig tilgjengelighet av våre produkter.

Global tilstedeværelse

Produksjons steder i Europa, Asia og USA er lokalisert nærme våre kunder og møter lokale krav. Komponenter og systemer er i henhold til de enkelte standarder i de individuelle salgsmarkedene og er testet i akkrediterte test labratorier.Global tilstedeværelse