Een warme kerstgroet voor u en voor stichting Alzheimer Nederland

12-dec-2018 8:00

Al jaren steunen wij verschillende goede doelen en ook met kerst geven wij graag een financiële bijdrage. Daarom hebben wij vorig jaar besloten om het geld dat wij normaal aan kerstkaarten besteedden, te gebruiken om een goed doel te steunen. Dit jaar gaat onze kerstgroet naar stichting Alzheimer Nederland.

Een financiële kerstgroet voor stichting Alzheimer Nederland

Stichting Alzheimer Nederland

Dementie is een ingrijpende hersenaandoening, waarbij je langzaam jezelf en elkaar verliest. Het is een lastige ziekte, want veel mensen krijgen er mee te maken. Nederland telt op dit moment ruim 270.000 mensen met dementie. Stichting Alzheimer Nederland zet zich in voor deze mensen én hun dierbaren. Dit doen de medewerkers en vrijwilligers van deze organisatie, door onder andere voorlichting te geven over de ziekte van Alzheimer en op te komen voor betere zorg voor mensen met dementie.

Wilt u meer weten over Alzheimer Nederland?

Onderzoek naar dementie

Niet alleen geeft Alzheimer Nederland ondersteuning en advies, ze financiert ook onderzoek naar deze slopende ziekte. Dit doet ze door samen te werken met onderzoekers, bedrijven en particulieren die kijken naar de oorzaken, diagnose, preventie en behandeling van deze aandoening. Belangrijk, want op deze manier is betere zorg mogelijk voor mensen met dementie en hun naasten.

Epe dementievriendelijk

Epe valt bij Alzheimer Nederland onder de afdeling Oost-Veluwe, waar meer dan 80 vrijwilligers zorgen voor verschillende activiteiten zoals lezingen en informatieve bijeenkomsten over (thuis) leven met dementie. Naast deze activiteiten, streeft Alzheimer Nederland ernaar om Epe, als onderdeel van de afdeling Oost-Veluwe, dementievriendelijk te maken. De wethouder van Epe is van plan om samen met organisaties die iets betekenen voor medewerkers en medeburgers die met dementie te maken krijgen, een intentieverklaring te ondertekenen. Met deze intentieverklaring wil de gemeente mensen met dementie zoveel mogelijk mee laten blijven doen in de samenleving. Om dit te bereiken, zullen op verschillende locaties informatiebijeenkomsten georganiseerd worden. Het doel is om zo mensen te helpen dementie te herkennen én te zorgen dat mensen weten hoe ze hulp kunnen bieden aan getroffen personen.

Een warme kerstgroet, ook voor u

Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie. Wij willen deze organisatie helpen in het bereiken van hun missie en daarom steunen wij hen graag met het bedrag dat we normaal aan onze kerstkaart uitgeven. Net als dat wij u een warme kerst toewensen, doen we dit ook voor hen die dit goed kunnen gebruiken.

Uitreiking cheque GF Epe Alzheimer Nederland

Weten welk doel wij vorig jaar rond kerst steunden?

Meer informatie? Neem contact met ons op!

Georg Fischer N.V.
Lange Veenteweg 19
8161 PA Epe
Postbus 35
8160 AA Epe
Nederland

nl dot ps #at# georgfischer dot com
Terug