Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen - Planet (milieu)

Hoe gaat de organisatie om met de milieu-effecten die zij veroorzaakt? Dus wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van producten, processen en diensten voor lucht, water, bodem en biodiversiteit? Maar ook thema’s als Cradle to Cradle, CO2-compensatie, afval en hergebruik vallen onder Planet.

Georg Fischer en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Planet

Reduceren CO2 footprint

Door de gehele keten heen, in zowel productiebedrijven als verkooporganisaties, zijn wij voortdurend bezig het energieverbruik en de CO2 footprint verder te reduceren. De CO2 uitstoot wordt op basis van SKAO rekenmethodiek voor scope 1 en 2 gemonitord.

Recyclen

Wij maken maximaal gebruik van materialen die gerecycled en/of recyclebaar zijn. De papierafvalstroom van het kantoor wordt bijvoorbeeld separaat ingezameld en wordt lokaal verwerkt tot hygiëne papier.

Milieustudies & Duurzaamheidsrapport

Ons moederbedrijf laat zelf onafhankelijke milieustudies uitvoeren en neemt regelmatig deel aan milieustudies. De resultaten uit deze studies worden nauwgezet geanalyseerd en gecontroleerd op de effecten die onze producten of vergelijkbare producten hebben op het milieu. Ook geeft ons moederbedrijf tweejaarlijks een duurzaamheidsrapport uit.  

Georg Fischer en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) - Planet

Contact

Georg Fischer N.V.
Lange Veenteweg 19
8161 PA Epe
Postbus 35
8160 AA Epe
Nederland

nl dot ps #at# georgfischer dot com