NBB Berlin-Brandenburg-kaasuverkoston kunnostustöissä luotetaan ELGEF Plus-haaroitussatuloihin

Vastuullinen energiankäyttö on nykymaailmassa yhä tärkeämpää. Poliittiset päättäjät, teollisuus ja kaupan ala joutuvat kiinnittämään entistä enemmän huomiota vastuulliseen energianhuoltoon liittyviin haasteisiin. Kaupungit, kunnat ja energiayhtiöt joutuvat omassa toiminnassaan alueellisella ja paikallisella tasolla yhä laajemmin huomioimaan kansalliselle energianhuollolle asetetut tavoitteet. Toimitusvarmuus, ympäristöystävällisyys ja taloudellinen tehokkuus asetetaan tällöin aina etusijalle.

Spreepalais

Suunnitelmallisesti toteutetut määräaikaishuollot ja kunnostustyöt sekä jatkuva kaasuverkoston laajentaminen luovat perustan turvallisille paikallisille ja alueellisille kaasutoimituksille. Koska GASAG on toiminut Berliinin kaasuntoimittajana jo yli 160 vuoden ajan, yhtiö on merkittävä osa kaupungin historiaa. GASAG hallitsee - yhdessä jakeluverkostoa hallinnoivan NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg-yhtiön (NBB) kanssa - yli 13 000 km pituista jakeluverkostoa Berliinin and Brandenburgin alueella. Yhtiö toimittaa turvallisesti ja luotettavasti kaasuenergiaa yli 170 kaupunkiin ja kuntaan, joten se on yksi Saksan kaikkein suurimmista kaasuverkkoyhtiöistä. 

Monimuotoinen järjestelmä suuria putkikoja varten

Halkaisijoiltaan suurikokoisisten putkistojen kohdalla kehitys on kulkenut kohti muovimateriaaleja. Siksi ei ollut lainkaan yllättävää, että GASAG/NBB:n valinta kohdistui polyeteeniputkiin (PE) ja liitoksiin, kun Berliinin ydinkeskustassa sijaitseva 1000 mm valurautaputkista koostuva runkoputkisto kunnostettiin pinnoitusmenetelmää käyttäen. Kunnostusprojektin toteuttajaksi valittiin Bernausta kotoisin oleva asennusliike ja insinööritoimisto Märkischen Rohrleitungs- und Anlagenbau GmbH + Co.KG. Työssä käytettiin GF Piping Systemsin tuotteita, koska molemmalla yrityksellä oli hyviä kokemuksia vastaavanlaisista, aikaisemmin toteutetuista projekteista. Lisäksi GF-järjestelmään kuuluu d 315 - d 2000 mm runkoputket sekä d 160-, d 225-, d 315- ja d 500 mm haaroitukset, joten toteutusvaihtoehtoja ja -mahdollisuuksia on enemmän kuin muissa vastaavissa järjestelmissä.

Haaroitusten toteuttaminen on paljon helpompaa

Haaraputkien yhdistäminen halkaisijoiltaan suurikokoisiin, jo olemassa oleviin putkistoihin on melkoinen ongelma etenkin saneerausprojekteissa. Uuden Topload ELGEF Plus-haaroitussatulajärjestelmän ansiosta uusien haaraputkien yhdistäminen käytössä oleviin runkoputkiin on entistä yksinkertaisempaa, turvallisempaa ja edullisempaa – myös silloin, kun tilaa on rajoitetusti (kuten esim. putkikaivannossa). ELGEF Plus-haaroitussatulajärjestelmän merkittävin etu piilee siinä, että se perustuu suosittuun ja tunnustettuun, täysin modulaariseen ELGEF Plus-järjestelmään. Modulaariset ja monenmittaiset järjestelmäkomponentit, toiminnallinen rakenne ja yksinkertainen asennusperiaate ovat ominaisuuksia, jotka ovat vakuuttaneet niin putkistoalan tukkuliikkeet, suunnittelijat kuin asentajatkin. Asennussarjaan sisältyvän putkikaapimen avulla varmistetaan, että putken pintaan muodostunut oksidikerros saadaan tasaisesti ja tehokkaasti poistettua. Ei enää epäkäytännöllistä ja epäluotettavaa käsikaavintaa. Ehdoton etu sovelluksen turvallisuutta ajatellen.

Asiakas hyötyy putkijärjestelmän laadusta, asennusliikkeen ammattitaidosta sekä kaikkien projektiin osallistuvien tahojen läheisestä ja rakentavasta yhteistyöstä. 

 

Valmiita projektejamme

Valmiita projektejamme

GF Piping Systems kehittää ja markkinoi kehityksen suuntaa osoittavia tuotteita ja järjestelmiä ympäri maailman.

Esittelyprojekteihimme

System and product selection:

  • PE 100 pipe d450 mm, SDR 17
  • Topload ELGEF Plus branch saddle system with d225 mm outlets 
  • Topload TL 225 installation set consisting of transport case, lashing belts, multidimensional clamping set and peeling tool
  • GF compass saw for PE pipes