Sveitsin suurin biokaasulaitos on varustettu PVC-U-järjestelmin

Biojätteen kierrätys on energiantuotannossa erittäin lupaava ja kestävän kehityksen mukainen käsite, jolla on samalla myönteinen vaikutus ympäristöön. Sveitsin suurin ja uusin biokaasulaitos tuottaa nykyään 1,9 miljoonaa m3 biokaasua vuosittain.

biogas plant

Lähellä Sveitsin Lucernea sijaitseva SwissFarmerPower Inwil (SFPI) hyödyntää pitkälle integroitua ja innovatiivista prosessiteknologiaa muuttaessaan vuosittain 61 000 tonnia biomassaa biokaasuksi. Lietelanta, puutarhajäte sekä maatalouden ja elintarviketeollisuuden biojäte käsitellään ja tuloksena oleva biokaasu syötetään alueelliseen maakaasuverkkoon. GF Piping Systemsin toimittamat PVC-U-järjestelmäratkaisut varmistavat laitoksen käsittelyprosessien (esim. ultrasuodatuksen ja käänteisosmoosin) tehokkuuden ja luotettavuuden.

Käymisjäämien käsittelyä kalvoventtiilein

Käymisjäämät on käsiteltävä ennen nesteen johtamista jätevesijärjestelmään, sillä käymisen ylijäämävesi sisältää suuria määriä kiinteitä aineita, ammoniumnitraattia, muita ravinteita sekä suoloja. Tämä tehtävä hoidetaan usein puhdistusvaihein käymisen jäämienkäsittelyjärjestelmässä: Kiinteän ja nestemäisten jäämien erottelu ja kalvosuodatus. Asiakkaan vaatimuksista olennaisimpia ovat (energiantuotannon kustannustietoisuus huomioiden) taloudellinen hinnoittelu, materiaalin hyvä kestävyys sekä tuotteen pitkä käyttöikä. Kaikki järjestelmässä käytetyt osat (eli kalvoventtiilit, palloventtiilit, paineenalennusventtiilit, PVC-U-putket ja -liittimet) on erityisesti mukautettu biokaasulaitoksessa kuljetettaviin aineisiin, lämpötiloihin ja paineisiin.

Paras saavutettavissa oleva laatu

Inwilin biokaasulaitoksessa käytetään ainoastaan huippulaatuisista materiaaleista valmistettuja tuotteita. Varaosien erinomainen saatavuus on taattu. Lisäksi insinööreillä ja käyttöhenkilöstöllä on käytettävissään kattava ja laadukas järjestelmädokumentaatio. Hinnastojen, tuoteasiakirjojen ja muiden ladattavien tietojen lisäksi CAD-kirjastomme myötävaikutti tämän projektin onnistumiseen. Asiakas arvostaa myös myyntiedustajien kanssa tapahtuvaa henkilökohtaista kanssakäymistä sekä käyttöpaikalla saatavaa tukea.

Valmiita projektejamme

Valmiita projektejamme

GF Piping Systems kehittää ja markkinoi kehityksen suuntaa osoittavia tuotteita ja järjestelmiä ympäri maailman.

Esittelyprojekteihimme

Järjestelmä- ja tuotevalinnat:

  • n. 50 kalvoventtiiliä 20–63
  • n. 100 palloventtiiliä 20–63
  • n. 5 paineenalennusventtiiliä d32
  • n. 200 m putkia ja liittimiä
  • PVC-U-putkia ja liittimiä