Tehokkaat järjestelmät

Meidän muoviputkemme tuovat todellista lisäarvoa vaihtoehtoisiin materiaaleihin verrattuna. Selkeä esimerkki tästä on metrin pituisen DN80 PE-putken CO2-jalanjälki: Kaikkien eri valmistusvaiheiden (materiaalin ekstraktion ja käsittelyn, valmistuksen, kuljetuksen, käytön ja kierrätyksen) aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen yhteismäärä on muoviputken kohdalla vain noin viidennes vastaavaan ruostumattomasta teräksestä valmistettuun putkeen verrattuna. Tämä vahvistettiin tutkimuksessa, joka koski eri putkimateriaalien ekologista jalanjäljelkeä.

Tehokkaat järjestelmät

Kylmäpäät käyttävät COOL-FIT-putkia

Eräs energiaa säästävä sovellus on toisiojäähdytykseen ja pakastusjärjestelmiin tarkoitettu, täysin esieristetty COOL-FIT-putkijärjestelmä.  Tämä järjestelmä tarjoaa sekä ekologisia että taloudellisia etuja. Se perustuu GF Piping Systemsin ABS-putkijärjestelmään ja sisältää liittimiä, venttiilejä ja muunnososia.  COOL-FIT-järjestelmää käytetään yksinomaan ”toisiopakastusjärjestelmissä”.  Tämäntyyppisissä asennuksissa kylmäaineen määrää voidaan vähentää 80–90 % verrattuna tavanomaisiin järjestelmiin.  COOL-FIT on siten TEWI-arvolla (täysin vastaavan lämmitysvaikutuksen mitta) mitattuna yli 50 % olemassa olevia järjestelmiä tehokkaampi.

Tämä järjestelmä tarjoaa materiaalivalintojen, tuotannon ja päivittäisen käytön suhteen merkittäviä etuja tavanomaisiin metalliputkiin verrattuna, tarkastetaanpa tilannetta sitten energiankulutuksen tai luonnonvarojen säästämisen kannalta.

Tavanomaisia kuparijärjestelmiä parempi

Ulkopuoliselta yritykseltä tilattiin COOL-FIT-putkien ekologista suorituskyvyä koskeva analyysi.  COOL-FIT-putkien ympäristöominaisuudet testattiin ja verrattiin muuntyyppisiin jäähdytysjärjestelmiin.  Tässä tutkimuksessa vertailtiin eri materiaaleista valmistettuja esiasennettuja putkia niin, että putkimateriaalien valmistuksen, putkien valmistuksen ja käyttökohteesen asentamisen, eristysmenetelmän sekä kaikkiin eri vaiheisiin liittyvät kuljetukset otettiin huomioon.  Tähän analyysiin liittyvistä testeistä ilmenee selvästi kuinka COOL-FIT-putkien valmistukseen, eristykseen ja asennukseen tarvitaan vähemmän energiaa kuin vastaavien kupari- ja kromiteräsputkien kohdalla.  COOL-FIT-järjestelmä on täydellisestä esieristyksestä ja keveydestä johtuen erittäin energiatehokas. COOL-FIT-järjestelmä käyttää käytössä noin 50 % vähemmän energiaa kuin tavanomaiset kuparijärjestelmät.

Energiatehokkuutta Jordanin viinitilalla (Kalifornia, USA): http://blog.jordanwinery.com/2012/01/video-reducing-our-energy-consumption/

The new generation of diaphragm valves from GF Piping Systems: Maximize profits by maximizing flow

The new diaphragm valves provide twice the flow for the same amount of energy consumption. The secret lies in the optimized geometry of the valve body. Moreover, the new diaphragm valve offers linear flow properties, permitting optimal control characteristics, which in turn guarantees more stable processes. The weir of the outlet valve has been moved right up against the pipe wall. This reduces dead legs to an absolute minimum, ensuring a high degree of hygiene as well. The bottom line: higher efficiency, lower energy costs, minimized dead legs, maximum hygiene.

Membranventil