Ympäristötutkimukset

On sanomattakin selvää, että tunnemme tuotteidemme vaikutukset ympäristöön. Tilaamme puolueettomia tutkimuksia ja osallistumme säännöllisesti muiden järjestämiin tutkimuksiin. Ja kaikkein tärkeintä on, että analysoimme kaikki tutkimustulokset hyvin huolellisesti. Tarkkailemme koko ajan sekä meidän omien- että niihin verrattavissa olevien tuotteiden vaikutuksia ympäristöön.

Muoviputkistojen ekologinen suorituskyky

VITO (Flaamilainen teknologian tutkimuslaitos) suoritti Teppfa (eurooppalainen muoviputkiyhdistys) toimeksiannosta kahdentoista erilaisen, vesi- ja kaasulaitoksissa sekä rakennusalalla käytettävän muoviputkijärjestelmän elinkaariarviot. Jokaisessa arviossa tehtiin myös vertailu vaihtoehtoiseen materiaaliin. Tulokset esitettiin nk. ympäristötuoteselosteissa (EPD). Tulokset luovutettiin lisäksi Denkstatt-yhtiön tarkastettaviksi.

Seuraavat neljä tutkimuskohdetta ovat materiaali- ja järjestelmävalintojen takia kiinnostavia, sillä niiden osalta tulokset ovat sovellettavissa tuotteisiimme:

  • Paineveden jakelu: PE-putkijärjestelmä
  • Paineveden jakelu: PVC-U-putkijärjestelmä
  • Kuuma/kylmä vesi: PEX-putkijärjestelmä
  • Kuuma/kylmä vesi: Kerrosputkijärjestelmä (polymeeri/Al/polymeeri)

 

 

teppfaImage:Teppfa

Tutkimustuloksista ilmenee selkeästi, että muovista valmistettujen putkistojen ympäristövaikutukset ovat pienemmät kuin vaihtoehtoisten, tavanomaisista materiaaleista valmistettujen putkistojen. Näiden tutkimusten tulokset vahvistavat siten muiden tutkimusten tuloksia ja osoittavat selkeästi muovin tärkeyden ekologisesti järkevien putkistojen rakentamisessa.
Voit ladata yhteenvedon tutkimustulosten tärkeimmistä johtopäätöksistä. Lisätietoja, tuoteturvallusuustiedotteita, kolmansien osapuolten raportteja sekä Viton suorittamiin elinkaariarvioihin liittyviä kommentteja löytyy Teppfan verkkosivuilta osoitteessa: http://www.teppfa.eu/epdoverview

Putkien ekologinen suorituskyky

Putkien ekologinen suorituskyky Putkien ekologinen suorituskyky

GF Piping Systems on antanut laatia elinkaariarviot rakennusalalla, teollisuudessa ja veden/kaasunjakelussa käytettävistä putkista. Näissä arvioissa verrataan GF Piping Systemsin käyttämistä muovilaaduista valmistetun, yhden (1) metrin pituisen putken ympäristövaikutuksia vastaavaan, jostakin vaihtoehtoisesta materiaalista valmistettuun putkeen (mitat DN 25, 80, 150 ja 400). Tutkimuksen suoritti puolueeton sveitsiläinen elinkaariasiantuntija ja se perustuu johtavaan kansainväliseen elinkaaritietokantaan ”ecoinvent”.

Muissakin testeissä vahvistettu myönteinen johtopäätös on, että muoviputket ovat GF Piping Systemsin toimitusohjelmaan kuuluvissa kokoluokissa parempia kuin vaihtoehtoisista materiaaleista valmistetut putket. Esimerkkinä CO2-jalanjälki: Yhden metrin pituisen DN80-kokoisen PE-putken valmistuksessa, kuljetuksessa ja hävittämisessä kertyvät kasvihuonekaasut ovat vain noin viidenneksen vastaavan ruostumattomasta teräksestä tehdyn putken arvoista.  Määräävät tekijät putkien elinkaariarvioinnissa ovat käytetyn materiaalin tyyppi ja määrä.  Monen muovilaadun energiavaatimus materiaalikiloa kohden on sama kuin kuparilla ja ruostumattomalla teräksellä. Niukkaseosteisen teräksen ja valuraudan (keskimääräinen kierrätysmateriaalien osuus huomioitu) kohdalla energiatarve kilogrammaa kohden on huomattavasti pienempi. Metrin pituista putkea arvioitaessa tulokset ovat kuitenkin hyvin erilaiset. Alhaisemmasta omapainostaan johtuen muoviputket pärjäävät paremmin kuin metalliputket, erityisesti pienissä ja keskisuurissa kokoluokissa.

Muovien vaikutus energiankulutukseen ja kasvihuonekaasujen päästöihin Euroopassa

PlasticsEurope määritteli suorittamassaan tutkimuksessaan energiankulutuksen ja kasvihuonekaasujen vaikutusta korvaamalla muovituotteita muilla tuotteilla.

Tulokset:
Muovista valmistetut tuotteet merkitsivät huomattavia säästöjä energiankulutuksessa ja kasvihuonekaasujen päästöissä. Muovituotteiden korvaaminen muista materiaaleista valmistetuilla tuotteilla johtaa useimmissa tapauksissa energiankulutuksen nousuun ja kasvihuonepäästöjen lisääntymiseen.

Jos mahdollisimman monet muovituotteet vaihdettaisiin vaihtoehtoisiin materiaaleihin, kulutettaisiin kaikkien muovituotteiden koko elinkaaren aikana 50 % enemmän energiaa kuin nykyään. Toisin sanoen: Markkinoilla nykyään olevat muovituotteet säästävät 2,4 eksajoulea energiaa. Säästynyt energiamäärä vastaa 50 miljoonaa tonnia raakaöljyä, jonka kuljettamiseen tarvittaisiin 200 hyvin suurta supertankkeria.

Pilz, H., Brandt, B., Fehringer, R. (2010): The impact of plastics on energy consumption and greenhouse gas emissions in Europe (Muovien vaikutus energiankulutukseen ja kasvihuonekaasujen päästöihin Euroopassa). Denkstatt GmbH, tilaaja PlasticsEurope, Bryssel, Belgia.