Kestävä kehitys

Kestävä kehitys luo lisäarvoa ihmisille, ympäristölle ja yrityksille. Maailmanlaajuisesti toimivana yhtiönä kannamme erityisen suurta vastuuta. Vastaamme tulevaisuuden haasteisiin päivittäisessä toiminnassamme. Luomme yritysrakenteemme, prosessimme ja järjestelmämme kaikki niihin liittyvät ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset tekijät huomioiden ja valvomme huolellisesti näiden tekijöiden yhteisvaikutuksia. Meillä työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen, ympäristöystävällisten tuotteiden kehittäminen, luonnonvarojen säästäminen ja kestävän kehityksen mukaiset prosessit ovat osa yrityskulttuuria, eivätkä ainoastaan tavoitteita.

Sustainability creates added value

Ekologinen suunnittelu – kestävää resurssien käyttöä

Pyrimme säästämään luonnonvaroja sekä omassa päivittäisessä liiketoiminnassamme että tuotteidemme käytössä asiakassovelluksissa.  Keskittymällä omaan ydinosaamiseemme - vedenpuhdistukseen ja nesteiden turvalliseen kuljetukseen - autamme tukemaan arvokkaan luonnonvaran (veden) taloudellista käyttöä.  Käyttämällä meidän tuotteitamme säästätte myös energiaa. Ekologisesti oikeanlainen suunnitelma, sopivat materiaalit, oikea mitoitus ja asianmukainen yksittäisten rakenneosien hallinta vähentävät energiankulutusta. Näin suojataan ympäristöä ja vähennetään asiakkaiden kustannuksia.

Hiilidioksidipäästöjen vähennys tuotannossa

Tuotantolaitosten merkittävin ympäristövaikutus liittyy niiden energiankulutukseen. Uusiutumattomia luonnonvaroja kuluu ja päästöjä syntyy. Pyrimme määrätietoisesti parantamaan energiatehokkuutta ja vähentämään hiilidioksidipäästöjä optimoimalla tuotantoprosessejamme.

Työntekijöidemme terveys on meille tärkeä

Onnettomuuksien ja poissaolojen vähentäminen on sosiaalisen ohjelmamme keskeinen tavoite.  Terveet ja työssään viihtyvät työntekijät ovat motivoituneita ja tärkeä voimavara pyrittäessä pitämään asiakkaat tyytyväisinä. Osallistumme aktiivisesti terveyttä edistävän työympäristön luomiseen, onnettomuuksien estämiseen ja työpoissaolojen vähentämiseen.

Teemme läheistä yhteistyötä tavarantoimittajiemme kanssa

Yhtiön sosiaalinen ja ekologinen vastuu kattaa myös liikekumppanien valinnan. Tavarantoimittajia koskevissa säännöissään Georg Fischer määrittelee kaikkia tavaran- ja palveluntoimittajiaan koskevat säännöt. Näiden sääntöjen tärkeimmät kohdat koskevat liiketoiminnan etiikkaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista, sosiaalisesti hyväksyttäviä työoloja, ympäristöstandardien noudattamista sekä hallinta- ja laatujärjestelmien toteuttamista.

Keskeiset tunnusluvut

Osana vuosittaista kestävän kehityksen raportointia Georg Fischer kerää tiettyjä sosiaalisia indikaattoreita kaikilta toimipaikoiltaan.  Tuotantolaitoksista kerätään lisäksi myös erilaisia  ympäristöindikaattoreita.  Nämä maailmanlaajuisen raportointialoitteen (GRI) määrityksiin perustuvat indikaattorit kerätään kestävän kehityksen tietojärjestelmään (SIS) ja julkaistaan Georg Fischerin kestävän kehityksen raportissa.

European Plastic Pipes and Fittings Association (Euroopan muoviputkiyhdistys)

teppfa
www.teppfa.eu

Sertifikaattimme

Sertifikaattimme

Laatujärjestelmät ja vakiintuneet kansainväliset sertifioinnit osoittavat sitoutumisemme laatuun

Mitä laatu tarkoittaa meille...