Fremstilling af mad og drikkevarer

Køleprocesser på bryggerier, vingårde, bagerier og mejerier samt i kød- og fiskeproduktion kræver ofte nøjagtig temperaturstyring kombineret med et stor kølekapacitet. I det sekundære kølekredsløb giver det regulerede flow af kølevæsker i præisolerede plastrør mulighed for en nøjagtig og omkostningseffektiv styring.