Køling af Fødevarer & Drikke

Når industrianlæg betragtes som helhed, spiller sekundær køling en afgørende rolle for effektivitet og bæredygtighed. Det er derfor vores udtrykkelige hensigt at være en del af det verdensomspændende initiativ for at optimere køleanlæg og kølesystemer, hvad angår energiforbrug og miljøpåvirkning.