VVS

Blandt andet drikkevandsinstallationer skal leve op til strenge hygiejnestandarder. Varmtvandsdistribution kræver et energieffektivt system med pålidelig måle- og kontrolteknologi til at sikre et højt komfortniveau. Beboelseshuse, hoteller, hospitaler, industribygninger, fritidsfaciliteter og skibe – vi leverer langtidsholdbare, effektive rørsystemer til alle krav vedrørende installationssystemer.

Løsninger til din bygning

Løsninger til din bygning
VVS

Produkter og systemer

Produkter og systemer
Produkter og systemer

Komfort og hygiejne

Komfort er, når der strømmer rent vand fra hanen, når drikkevandet ikke kan stå stille i rørledningen, og når det varme vand bliver ved med at være varmt. Ved at bruge kvalitetsprodukter, der kontinuerligt cirkulerer vandet og overvåger temperaturen i alle dele af installationen, skaber man pålidelige drikkevandssystemer, der ikke har dead legs, hvilket forebygger potentielle sundhedsfarer som følge af legionella og pseudomonader.

Installatører, planlæggere, operatører og ejere sætter pris på den sikkerhed, kvalitet og nemme installation, som vores holdbare produkter med lavt vedligeholdelsesbehov tilbyder. Kunderne sætter pris på rent drikkevand og konstant vandtryk og -temperatur.

Vellykkede projekter

Medical Center

Rørledningssystemet INSTAFLEX i 100 % plastic leverer absolut drikkevandskvalitet i Europas højest beliggende akuthospital.

Læs mere om vores hygiejniske systemer til distribution af drikkevand