U1000V2 flowmåler med ultralydsteknologi

Med den alsidige U1000V2 flowmåler fra GF muliggøres en nøjagtig måling, uden mediekontakt og installering uden afbrydelser i produktionen.

U1000-V2

Konventionelle flowmålere kræver installationsfittings i rørsystemet og dette kan være både tidskrævende og dyrt at udføre i et produktionssystem. GF har med U1000V2 løst disse udfordringer med en kontaktløs og præcis måleteknologi. Det praktiske "clamp-on" design kan reducere omkostninger og øge effektiviteten. Nem montage, uden produktionsafbrydelse. U1000V2 er både brugervenlig og alsidig i drift.

Læs om alle fordele her under eller hent brochuren her.

 

Enkel installation

U1000V2 kan være i drift på mindre end to minutter – selv under produktion. Ingen indgreb i hverken rørsystemet eller produktionsprocessen og intet specialiseret personale påkrævet. 

Vedligeholdelsesfri måling

Efter ibrugtagning fungerer U1000V2 vedligeholdelsesfrit og giver nøjagtige måleresultater mange år ud if fremtiden. Rengøring og justering, udover eventuelle kalibreringer, er ikke nødvendigt.

 

Sikret produktkvalitet

U1000V2 påvirker hverken medie eller produktionsprocessen takket være den kontaktløse måling, ligesom der heller intet tryktab er ved installering af enheden. Der er derfor intet behov for at re-designe processen eller anlægget.

 

Kontaktfri måling

U1000V2 er ikke i kontakt med mediet, og har heller ingen mekaniske dele der udsættes for belastning under måling. Den er derfor ideel til brug af måling af aggressive medier, ved højt tryk eller ved stort slid.

 

Egnet til mange dimensioner

Flowmåleren kan installeres på rør fra d22mm til d180mm og er stort set uafhængig af medie, rørmateriale, installationssted og andre faktorer. Dette betyder U1000V2 letter valget af passende sensorer markant.

 

Typiske applikationer

  • Industriel procesteknologi
  • Kemisk distribution
  • Drikkevands og spildevandsrensning
  • Fødevareproduktion
  • Energiteknologi
  • Bygningsteknologi

Kontakt

Georg Fischer A/S
Roskildevej 342 E
2630 Taastrup
Danmark

info dot dk dot ps #at# georgfischer dot com
U1000-V2