Anvendelser

iJOINT Anvendelser

1.

• Vanddistributionsledninger

• Stikledninger

• Trykkloak-ledninger

2.

• Industrielle installationer

• Mineindustri

3.

• Forlystelsesparker

• Golfbaner

• Campingpladser

4.

• Landbrug

• Drivhuse

• Kunstvanding