Hycleen - Fire trin til optimal drikkevandshygiejne

Drikkevandshygiejne er vigtigt og påvirker både vores velbefindende og helbred. Således skal drikkevandsinstallationer i bygninger både designes, installeres og drives på en omhyggelig måde. Georg Fischer leverer systemer og produkter til store bygninger som hoteller, plejehjem, hospitaler, sportsfaciliteter og lejligheder.

Hycleen - In 4 Schritten zur optimalen Trinkwasserhygiene

Det komplette vandhygiejne-system fra GF er centreret omkring fire områder; forebyggelse, overvågning, indgriben, og risikoanalyse. Denne tilgang til sikring af drikkevandshygiejnen giver adskillige fordele, særligt for eksisterende bygninger da tilstanden skal overvejes ved genopretning af drikkevandskvaliteten. Da større renoveringer oftest udføres i etaper kan forebyggelse kun føres ud lejlighedsvis, mens enten termisk eller kemisk behandling er ideelt.

1 Forebyggelse

Hycleen - Schritt 1: Prävention

Nye installationsmetoder og foranstaltninger under brug sikrer høj drikkevandskvalitet i de tidlige stadier.

 • Drikkevandssystem uden dead legs (døde lommer).
 • Hydraulisk balanceret system
 • Drikkevandsudskiftning
 • Ingen dannelse af kalksten, korrosion og biofilm.
Produktoversigt

2 Overvågning

Hycleen - Step 2: Monitoring

Stilstand kan føre til farlig mikrobiologisk kontaminering. Kontinuerlig overvågning sikrer et højt niveau af drikkevandskvalitet.

 • Temperaturovervågning
 • Løbende analyse af bakterietallet
 • Løbende analyse af patogene bakterier
Produktoversigt

3 Indgriben

Hycleen - Step 3: Intervention

Hvis der detekteres et højt niveau af mikrober eller patogener i drikkevandsprøverne, skyldes dette som oftest at de forbyggende skridt ikke er fulgt. Indgriben, enten kemisk eller termisk, bør kun benyttes som sidste udvej til sikring af drikkevandskvaliteten.

 • Termisk desinficering
 • Kemisk desinficering
Produktoversigt

4 Risikoanalyse

Hycleen - Step 4: Risik assessment

Ændret brugsmønster af bygningen eller justeringer fra vandværkerne kan kræve revurdering af foranstaltningerne fra tid til anden. Alle relevante parametre tages i betragtning under en risikovurdering.

 • Evaluering af drikkevandskvaliteten baseret på forskellige indikatorer.
Produktoversigt

Hycleen Des 30

Hycleen Des 30-enheden genererer det påkrævede elektroaktiverede desinfektionsmiddel på stedet. Mange års erfaring inden for drikkevandsadditiver har skabt høje og enestående standarder.

 • Yderst effektivt desinfektionsmiddel ift. bakterier – små mængder er tilstrækkeligt (fuldt kompatibelt med minimeringsprincippet)
 • Depoteffekt i hele drikkevandsinstallationssystemet
 • Godkendt desinfektionsmiddel iht. Drikkevandsforordningen afsnit 11
 • Applikation med lav risiko; let at anvende
 • Drift med lav risiko: ingen transport/ingen opbevaring af farlige kemikalier

 • Ingen mikrobiologisk nedbrydning
 • Ingen udvikling af resistens i mikroorganismer, biofilm fjernes
 • Forringer ikke levetiden for GF JRG-produkter, mange års erfaring
 • Miljøvenligt desinfektionsmiddel
 • Omkostningseffektiv teknik

Produktkatalog

Hycleen Des 30
Hycleen Des 30

Vi støtter dig

Hycleen - Individual Advice

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du ønsker individuelle råd, bedes du kontakte os.

Kontakt os

Hycleen Services

Hycleen Services

Vores ydelser udvider konceptet for drikkevandshygiejne for dig som planlægger og operatør.

 1. Forebyggende skyl
 2. Prøveudtagning af legionella, inspektion, oprettelse af vedligeholdelses- og service-manual
 3. Indgreb ved kemisk desinfektion
 4. Uafhængig risikovurdering
Kontakt os