Hycleen Automation System - Sådan minimerer du risikoen for legionella i dit rørsystem

Georg Fischer Hycleen system sikrer at dit varmtvandsanlæg er i balance og vil minimere risici for legionella samt biofilm i dit drikkevandssystem. Ved hjælp af masterenheden, Hycleen Automation Master, er det muligt for brugere at betjene, programmere og analysere de installerede regulerings- og skylleventiler. Derudover er det muligt for brugeren at overvåge og få meldinger, samt adgang til samtlige data som er gemt i datalog-funktionen.

Kontrollér alle ventiler enkelt med én master

Hycleen automatiseringssystemet fra GF er en avanceret pakke til automatisering af drikkevandsanlæg. Sensorer og regulatorer indbygget i ventilerne logger de nødvendige data. Masteren og dens applikationer styrer alle processer og understøtter via logning og rapportering et drikkevandsanlæg med god hygiejnisk vandkvalitet. De synkroniserede komponenter er forbundet med hinanden på en måde, der er nem at håndtere.

Hycleen Automation System

Dine fordele

Hygiejne

Ensartede høje temperaturer og regelmæssig udskiftning af vandet
Forebyggelse af biofilmdannelse og legionellaangreb takket være hydraulisk justering og automatisk gennemskylning.

Automatisering

Central styring og statusvisning
Nem styring af sanitær teknologi via central brugergrænseflade uden manuelle indgreb ved ventiler og sensorer.

Overvågning og sikkerhed

Logning og rapportering
Overvågning og lagring af temperaturdata i automatisk genererede rapporter. Mulighed for hentning af data via et bygningsadministrationssystem.

Fjernovervågning ***
Mulighed for overvågning via eksterne enheder, såsom smartphone, tablet eller computer.

Planlæggere

Sikker og hurtig planlægning
Systemet dimensioneres efter enkle regler. Applikationer og alle parametre er nemme at programmere via masteren. Hydraulisk justering uden komplicerede beregninger.

Blikkenslagere

Plug & Play
Enkel installation med kun et enkelt kabel til strømforsyning og data. Hurtig, softwareassisteret idriftsættelse. Masteren registrerer automatisk alle tilsluttede controlleres type og ID.

Smart drift
Tydelig og brugervenlig grænseflade. Mulighed for bluetooth-forbindelse via smartphone eller tablet.

Ejendomsadministratorer

Drikkevandssystem med minimal vedligeholdelse
Grundig gennemskylning af alle rørstrækninger i en automatiseret rengøringsproces.

Anvendelse med lav risiko
Overvågning og logning af hygiejniske forholdsregler. Adgang til sikkerhedsdata ved registrering af godkendte eksterne enheder.

Services
Support under planlægning og idriftsættelse. Dataanalyse og rådgivning under drift. Dataudlæsninger og softwareopdateringer


Hycleen Automation System

Sikkert og hygiejnisk optimeret drikkevandsanlæg

Hycleen – Sikring af optimal drikkevandshygiejne i 4 trin

Med sit Hycleen automatiseringssystem understøtter Georg Fischer A/S planlæggere, installatører og ejendomsadministratorer på forskellige måder ved implementering af konceptet “Hycleen – Sikring af optimal drikkevandshygiejne i 4 trin”.

Med det centrale datalager og styringen via masteren gør de kraftige LegioTherm ventiler og sensorer samt den brugervenlige software og de smarte LegioTherm applikationer det muligt at automatisere vigtige hygiejniske forholdsregler.

 

gfps-hycleen-icon-prevention-small-3
Forebyggelse
 • Tilstrækkelig cirkulation i alle rørsektioner
 • Sikring af minimumstemperatur iht. lokale krav og standarder
 • Konstant hydraulisk justering i alle driftsfaser
 • Regelmæssig udskiftning af vandet via automatisk gennemskylning
gfps-hycleen-icon-monitoring-small-3
Overvågning
 • Løbende temperaturovervågning
 • Lagring af måledata og logning af hygiejniske foranstaltninger
gfps-hycleen-icon-intervention-small-3
Indgreb
 • Regelmæssig varmedesinfektion/kemisk desinfektion
gfps-hycleen-icon-risk-assessment-small-3
Risikovurdering
 • Omfattede database til status- og risikovurdering

Temperaturfølsom hydraulisk justering

Stillestående vand, ru overflader og temperaturer under 50 °C kan navnlig i større varmtvandsanlæg – fx på hospitaler, hoteller, plejehjem – fremme dannelsen af biofilm og dermed hastig vækst af legionella. Derfor er tilstrækkeligt høje temperaturer og regelmæssig udskiftning af vandet af stor vigtighed i forbindelse med forebyggelse af legionella.

Automatisk skylning

afhængig af temperatur eller programmering

Hvis vand står stille i en længere periode, kan bakterierne i vandet formere sig, indtil de når en farlig koncentration. Hvis alt (koldt og varmt) vand i drikkevandsanlægget udskiftes inden for 3 dage, skylles bakterierne ud af anlægget, og bakteriekoncentrationen falder til et uskadeligt niveau.

Hycleen automatiseringssystemet muliggør automatisk gennemskylning af koldt- og varmtvandsrør, afhængigt af temperaturen eller på et bestemt tidspunkt på dagen (med timer).

AnlægsdiagramAnlægsdiagram

2T DN15 Rot 3D mit Dämmung transparent 2

Ventil

LegioTherm 2T og LegioTherm K ventilerne er sammen med masteren de vigtigste enheder i Hycleen automatiseringssystemet. Ventilerne aflæser løbende vandtemperaturen, og disse værdier overføres til masteren. Ventilerne aktiveres afhængigt af forudprogrammerede parametre. Under idriftsættelse registreres alle ventiler automatisk af masteren via deres id.

JRG LegioTherm 2T cirkulationscontroller

 • Justerbar lækagehastighed og flowhastighed, når ventilen er lukket
 • Højere linearitet og mere præcis regulering takket være særlig kegleprofil
 • Anvendelse: Hydraulisk kalibrering, varmedesinfektion,
  gennemskylning i forbindelse med vedligeholdelse (1 gang om ugen)

LegioTherm K skylleventil

 • Justerbart ventilløft: Flowhastighed med åben ventil
 • Anvendelse: Gennemskylning af koldt- eller varmtvandsanlæg

Mulige anvendelser

Plejehjem
Altenheim

Hygiejnen er uhyre vigtig på plejehjem, hvor beboerne er ældre og ofte har et svækket immunsystem. Derfor er en sikker drikkevandsforsyning af stor betydning. Plejehjemsadministratorer bør være særlig opmærksomme på hygiejnen i drikkevandsanlægget for så vidt muligt at forebygge, at beboerne udsættes for sundhedsrisici.

Hoteller
Hotel

Det er ikke alle hotelværelser og -aftapningssteder, der bruges jævnligt. Især i forbindelse med værelser, der undertiden ikke er udlejet, bør man være særlig opmærksom på hygiejnen i drikkevandsanlægget og gennemskylle det med regelmæssige mellemrum. Det er vigtigt med drikkevand af højeste kvalitet, eftersom personer med forskellig sundhedstilstand bor på hotellerne – en vigtig pointe for administratorer, som forsøger at få alle gæster til at føle sig godt tilpas.

Hospitaler
Krankenhaus

Hospitalshygiejnen skal opfylde de højeste standarder. Her er en sikker og god hygiejnisk vandforsyning afgørende. Der bruges drikkevand overalt: til vask af hænderne før operationer, rengøring af kirurgiske instrumenter og hospitalsudstyr, tilberedning og servering af mad samt rengøring af hospitalet eller vaskeservice.


Man kan simpelthen ikke undvære vand af en god hygiejnisk kvalitet. Forholdsregler på hospitalerne hjælper med til at forebygge spredning af infektioner. Hycleen automatiseringssystemet sikrer effektiv beskyttelse mod kontaminering af rørsystemet, varig beskyttelse mod infektion og hjælper med til at forebygge hospitalsinfektioner (nosokomielle infektioner).

Kontakt for demo

Lennart Mårtensson

Lennart Mårtensson
Georg Fischer A/S
Roskildevej 342 E
2630 Taastrup
Danmark

lennart dot maartensson #at# georgfischer dot com

Kontakt for demo

Thomas Jepsen

Thomas Jepsen
Area Sales Manager- Forsyning øst
Georg Fischer A/S
Roskildevej 342 E
2630 Taastrup
Danmark

Thomas dot jepsen #at# georgfischer dot com

Kontakt for demo

Kim Rantzau

Kim Rantzau
Area Sales Manager- Forsyning vest
Georg Fischer A/S
Roskildevej 342 E
2630 Taastrup
Danmark

kim dot rantzau #at# georgfischer dot com