Miljøundersøgelser

Det er indlysende, at vi er klar over, hvordan vores produkter påvirker miljøet. Vi bestiller uafhængige undersøgelser og deltager regelmæssigt i undersøgelser. Derudover analyserer vi omhyggeligt resultaterne af disse undersøgelser og overvåger de effekter, som vores produkter eller sammenlignelige produkter har på miljøet.

Plasticrørsystemers økologiske præstation

På vegne af Teppfa (European Plastic Pipes and Fittings Association), har VITO (Det flamske institut for teknologisk forskning) foretaget 12 livscyklusvurderinger af forskellige plasticrørsystemer inden for forsyningsselskaber og byggeservicesektoren, og i hvert tilfælde er et alternativt materiale også blevet evalueret. Resultaterne blev præsenteret i såkaldte miljøprodukterklæringer (EPD'er). Derudover blev resultaterne sendt til kritisk revision hos firmaet denkstatt.
På grund af de valgte materialer og systemer er følgende fire undersøgelser af særlig interesse, da resultaterne af dem kan overføres til vores produkter:

  • Vanddistribution under tryk: PE-rørsystem
  • Vanddistribution under tryk: PVC-U-rørsystem
  • Varmt/koldt vand: PEX-rørsystem
  • Varmt/koldt vand: flerlags-rørsystem (polymer/Al/polymer)
teppfaBillede:Teppfa

Resultaterne viser, at rørsystemer fremstillet af plast påvirker miljøet mindre, end det er tilfældet for konventionelle materialealternativer. De bekræfter således resultaterne af andre undersøgelser og tydeliggør vigtigheden af plastic i til økologisk forsvarlige rørsystemer i bygninger.


Det er muligt at downloade en sammenfatning af de vigtigste punkter. Yderligere oplysninger samt miljøprodukterklæringer, tredjepartsrapporter og den kritiske revision af livscyuklusvurderingerne udført af Vito kan findes på Teppfas websted: http://www.teppfa.eu/epdoverview

Rørs økologiske præstation

God livscyklusvurdering af plastrørGod livscyklusvurdering af plastrør

GF Piping Systems fik udarbejdet en livscyklusvurdering for rør anvendt til bygningsservice, industri og forsyning. Disse vurderinger sammenligner miljøpåvirkningen fra et 1 meter langt rør fremstillet af de plastictyper, der anvendes af GF Piping Systems, med et fremstillet af alternative materialer (for DN 25, 80, 150 og 400). Undersøgelsen blev foretaget af uafhængige schweiziske livscyklusspecialister og er baseret på den førende, internationale livscyklusdatabase ""ecoinvent".

Den positive konklusion – der også er bekræftet i andre test – er, at plasticrør i de applikationer og dimensioner, der leveres af GF Piping Systems, præsterer bedre end de alternative materialer. For eksempel er CO2-fodaftrykket, dvs. den akkumulerede udledning af drivhusgasser under produktion, transport og bortskaffelse af et 1 meter langt PE-rør i dimension DN80, næsten fem gange lavere end for et tilsvarende rør fremstillet af rustfrit stål. De afgørende faktorer for livscyklusvurderingen af rør er typen og mængden af det anvendte materiale. Mange plasticformer samt kobber og rustfrit stål har et lignende energibehov pr. kilogram materiale. Lavtlegeret stål og støbejern – med en gennemsnitlig andel af genanvendt materiale – har et langt lavere behov pr. kilogram. Men når man ser på 1 meter rør, er resultaterne helt anderledes. På grund af deres meget lavere vægt, præsterer plasticrør bedre i sammenligning med metalrør, især i små og mellemstore dimensioner.

Betydningen af plastic for energiforbruget og udledningen af drivhusgasser i Europa

PlasticsEurope vurderede betydningen for energiforbruget og udledningen af drivhusgasser ved at udskifte plasticprodukter med andre materialer i en undersøgelse.

Resultaterne:
Varer fremstillet af plastic giver betydelige besparelser på energi og udledning af drivhusgasser. At udskifte plasticvarer med andre materialer medfører i de fleste tilfælde en stigning i energiforbruget og udledningen af drivhusgasser.

Hvis så mange plasticprodukter som muligt blev udskiftet med alternative materialer, ville der blive brugt 50 % mere energi, end det er nødvendigt i dag, over hele livscyklussen for alle plasticprodukterne. Plasticprodukterne på markedet i dag ville sagt på en anden måde have skabt en energibesparelse på i alt 2400 millioner GJ om året. Det svarer til 50 millioner ton råolie fordelt på 200 meget store supertankere.

Pilz, H., Brandt, B., Fehringer, R. (2010): The impact of plastics on energy consumption and greenhouse gas emissions in Europe. Denkstatt GmbH bestilt af PlasticsEurope, Bruxelles, Belgien.