Efficiënte systemen

Onze kunststof leidingsystemen leveren een toegevoegde waarde als het gaat om duurzaamheid en efficiëntie. Op productie-, transport- en gebruiksniveau wordt daarom gehanteerd met milieuwaarden in het achterhoofd en met energiebesparing als einddoel.

Efficiënte systemen

Koele kikkers gebruiken COOL-FIT

Eén van onze meest energiebesparende oplossingen is het volledig voorgeïsoleerde COOL-FIT ABS Plus leidingsysteem voor secundaire koeling en koude technische installaties. COOL-FIT ABS Plus is gebaseerd op ons COOL-FIT ABS leidingsysteem en bestaat uit onder andere buizen, fittingen en afsluiters.

COOL-FIT ABS Plus heeft aanzienlijke voordelen ten opzichte van traditionele leidingsystemen. De hoeveelheid benodigd koelmiddel wordt verminderd met maar liefst 80 tot 90%. COOL-FIT ABS Plus heeft daarnaast een TEWI (totaal equivalent broeikaseffect) dat 50% lager is dan conventionele leidingsystemen.

50% minder energie

Een externe onderneming kreeg van ons de opdracht om de ecologische prestaties van COOL-FIT ABS Plus te analyseren. In de studie zijn voorgeïnstalleerde leidingen van diverse materialen met elkaar vergeleken. Hierbij werd rekening gehouden met de wijze waarop de materialen zijn geproduceerd, getransporteerd, geïsoleerd en ter plaatse zijn geïnstalleerd. De tests bevestigen dat er minder energie vereist is voor COOL-FIT ABS Plus installaties dan voor installaties bestaande uit koper. Door de complete voorisolatie en het lage gewicht is COOL-FIT ABS Plus dus uiterst energie-efficiënt. Het verbruikt ongeveer 50% minder energie dan conventionele kopersystemen.


Energie efficiëntie in de Jordan Winery, California, USA: http://blog.jordanwinery.com/2012/01/video-reducing-our-energy-consumption/

De nieuwe generatie membraanafsluiters voor een maximale doorstroming

De nieuwe generatie membraanafsluiters levert 100% meer doorstroming t.o.v. het voorgaande model. Dit betekent een verdubbeling van de doorstroming met hetzelfde energieverbruik. Het geheim van dit succes zit in het vernieuwde ontwerp van de behuizing. De nieuwe membraanafsluiter beschikt over een lineaire doorstroming en kent hierdoor een optimale regelkarakteristiek. Dit garandeert stabiele processen. Kortom, de nieuwe generatie membraanafsluiters draagt bij aan een hogere efficiëntie en lagere energiekosten. De membraanafsluiters zijn in te zetten in uiteenlopende toepassingen in de chemische proces industrie, micro elektronica, waterbehandeling, koelingsindustrie en meet- en regelsystemen.

Membraanafsluiter