Duurzaamheid

Wij vinden als internationale productleverancier dat we een grote verantwoordelijkheid hebben op het gebied van duurzaamheid. Wij proberen onze structuren, processen en systemen daarom zo ecologisch en sociaal mogelijk in te richten. Duurzaamheid is meer dan alleen maar een doelstelling.

Duurzaamheid

Een ecologisch ontwerp betekent duurzaam omgaan met natuurlijke hulpbronnen

Wij streven naar behoud van natuurlijke hulpbronnen, zowel in onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten als in onze producten. Wij beogen met een ecologisch productontwerp, gebruik van materialen en de juiste afmetingen dat er zuinig omgegaan wordt met water en energie. Zo beschermen we niet alleen het milieu, maar verlagen we ook de kosten voor u.

Vermindering van CO2 emissies

In de productie heeft energieverbruik het grootste effect op het milieu. Niet-hernieuwbare energiebronnen worden verbruikt en er worden emissies voortgebracht. Door een optimalisering van ons productieproces zijn wij voortdurend op zoek naar manieren om onze energie-efficiëntie te verbeteren en CO2 emissies te verminderen.

De gezondheid van onze medewerkers

De vermindering van ongevallen staat bovenaan op onze sociale agenda. Gezonde medewerkers die zich comfortabel voelen op het werk zijn immers meer gemotiveerd. Wij zijn daarom actief betrokken bij de voorziening van een gezonde werkomgeving en het voorkomen van ongevallen.

Samenwerking met onze leveranciers

Onder de sociale en ecologische verantwoordelijkheid valt ook de keuze van de handelspartners. In de Supplier Code of Conduct omschrijft Georg Fischer de vereisten voor alle leveranciers van goederen en diensten voor ons bedrijf. De hoofdonderwerpen hierin zijn ethisch gedrag, eerbied van de rechten van de mens, naleving van milieunormen en toepassing van de managementsystemen.

Indicatoren voor belangrijke prestaties

In het kader van de jaarlijkse duurzaamheidsrapportages verzamelt Georg Fischer sociale indicatoren op al haar locaties. Op de productielocaties worden deze ook op milieugebied verzameld. Deze indicatoren, die worden samengebracht in het Sustainability Information System (SIS), zijn gebaseerd op het Global Reporting Initiative (GRI) en worden gepubliceerd in het Georg Fischer Sustainability Report.

 

 

The European Plastic Pipes and Fittings Association

The European Plastic Pipes and Fittings Association
www.teppfa.eu

Onze certificeringen

Onze certificeringen
Internationale certificeringen en kwaliteitsmanagement leveren het bewijs van onze kwaliteit.
Wat kwaliteit voor ons betekent...