Visie en strategie

Een doordachte strategie en een duidelijke visie helpen ons om een zo hoog mogelijke kwaliteit, flexibiliteit en leverbetrouwbaarheid te realiseren. Op alle niveaus binnen ons bedrijf is onze strategie geïntegreerd. In ons productieproces, in ons kwaliteit- en milieumanagementsysteem en op de werkvloer.

GF Piping Systems

Visie van GF Piping Systems

GF Piping Systems heeft als doel in 2020 haar portfolio verschoven te hebben naar markten en producten met een hogere toegevoegde waarde. GF Piping Systems zal zich daarin onderscheiden door haar klanten gerichte en unieke oplossingen en diensten te bieden voor specifieke klantbehoeften.

Strategie van GF Piping Systems

 • Sterke organisatie van de marktsegmenten om klantbehoeften te identificeren
 • Koppelen van het innovatieproces aan de geïdentificeerde klantbehoeften
 • Uitbreiden van de wereldwijde aanwezigheid
 • Het portfolio verschuiven naar markten/producten en diensten met een hogere toegevoegde waarde

Waarden van GF Piping Systems

De 5 kernwaarden van Georg Fischer worden op alle niveaus nageleefd en nagestreefd. Ze zijn een hulpmiddel om ons te richten op de essentie van onze bedrijfscultuur:

We put customers first
We put customers first

 • Wij behandelen u op dezelfde manier als wij behandeld willen worden
 • Wij handelen met de klant in ons achterhoofd
 • Wij beoordelen onszelf constant op basis van klanttevredenheid

We act fast
We act fast

 • Wij aarzelen niet om beslissingen te nemen
 • Wij reageren direct op marktveranderingen
 • Wij stellen onze gebreken snel aan de orde

We do what we say
We do what we say

 • Wij houden ons aan onze beloften
 • Wij halen onze deadlines
 • Wij bereiken onze doelstellingen

We reward performance
We reward performance

 • Wij hebben ambitieuze doelstellingen
 • Wij vieren bereikte doelen, niet alleen in financiële zin
 • Promoties zijn gekoppeld aan prestaties
 • Wij gebruiken de beste bedrijven als referentiekader

We respect people
We respect people
 • Wij waarderen elke bijdrage
 • Wij proberen eerst te begrijpen voordat wij begrepen willen worden
 • Wij vertrouwen in onze medewerkers en geven hen bevoegdheden

 

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Wij vinden als internationale productleverancier dat we een grote verantwoordelijkheid hebben op het gebied van duurzaamheid.

Wat wij verstaan onder duurzaamheid

Geschiedenis

Geschiedenis

Ontdek de belangrijkste mijlpalen in onze geschiedenis.

Lees meer

Downloads