Bộ lọc

Được thiết kế để bảo vệ các thành phần nhạy cảm trong hệ thống đường ống, bộ lọc lọc bỏ các chất ô nhiễm khỏi môi chất. Điều này kéo dài tuổi thọ cho hệ thống, giảm bảo trì, cải thiện hoạt động và giảm thiểu chi phí bổ sung.

George Fischer Pte. Ltd, Vietnam Representative Office

106 Nguyễn Văn Trỗi

700000 Phú Nhuận

Việt Nam

GF logo on the headquarters building