Van bướm Loại 563

Van bướm loại 563 được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu về công viên thủy sinh và công viên nước, nơi đòi hỏi van có chất lượng vượt trội và mang tính kinh tế.

George Fischer Pte. Ltd, Vietnam Representative Office

106 Nguyễn Văn Trỗi

700000 Phú Nhuận

Việt Nam

GF logo on the headquarters building