Van bi 543

Van bi 543 là loại van lý tưởng cho tất cả các quá trình trộn và phân phối, bao gồm chuyển hướng, trộn, phân phối hoặc thậm chí ngắt môi chất trong ngành công nghiệp hóa chất, vi điện tử hoặc ứng dụng nước.

George Fischer Pte. Ltd, Vietnam Representative Office

106 Nguyễn Văn Trỗi

700000 Phú Nhuận

Việt Nam

GF logo on the headquarters building