Công cụ kẹp và lắp đặt

Được thiết kế để lắp đặt dễ dàng với sự dịch chuyển tối thiểu trong quá trình hàn và làm mát, các công cụ này có thể được kẹp vào vị trí một cách dễ dàng. GF Piping Systems có nhiều biến thể sáng tạo mang tính thực tiễn tối đa.

George Fischer Pte. Ltd, Vietnam Representative Office

106 Nguyễn Văn Trỗi

700000 Phú Nhuận

Việt Nam

GF logo on the headquarters building