Phụ kiện điểm cố định

Các phụ kiện điểm cố định được sử dụng để thiết kế và lắp đặt chính xác hệ thống đường ống. Có nhiều giải pháp khác nhau cho tất cả các ứng dụng có liên quan.

George Fischer Pte. Ltd, Vietnam Representative Office

106 Nguyễn Văn Trỗi

700000 Phú Nhuận

Việt Nam

GF logo on the headquarters building