Menü

 

 • Zwiększone bezpieczeństwo

JRGUMAT może chronić przed poparzeniem jeśli tak zostanie ustawiony. Wysoka dokładność sterowania zapewnia również bezpieczeństwo w procesach produkcyjnych z określonymi specyfikacjami temperaturowymi.

 • Oszczędność energii

Termostatyczny zawór mieszający działa bez energii z zewnątrz. Po włączeniu do systemu cyrkulacyjnego ilość ciepłej wody potrzebna do pokrycia strat ciepła jest doprowadzana z powrotem do zasobnika lub generatora ciepłej wody. Reszta jest podawana bezpośrednio do mieszalnika.

 • Zwiększony komfort

·Temperatura ciepłej wody w punkcie poboru jest stała przez cały czas.

 • Inteligentnie zapakowany

Opakowanie transportowe termostatycznego zaworu mieszającego JRGUMAT służy do izolacji termicznej podczas eksploatacji.

Jeden produkt – wiele potencjalnych zastosowań

Budynki wrażliwego przeznaczenia oraz mieszkalne

Zbyt gorąca woda może poparzyć skórę. Należy zatem ograniczyć maksymalne temperatury ciepłej wody w punktach poboru, takich jak krany lub prysznice. Ponieważ uszkodzenie skóry następuje w ciągu kilku minut przy temperaturze wody od 45 do 51°C, w ciągu kilku sekund przy temperaturze od 51 do 70°C oraz w ciągu ułamka sekundy przy temperaturze powyżej 70°C. W budynkach o wrażliwym przeznaczeniu, takich jak szpitale, domy opieki, szkoły i żłobki, ale także w hotelach lub mieszkaniach, termostatyczny zawór mieszający JRGUMAT umożliwia ustawienie bezpiecznej, maksymalnej temperatury ciepłej wody.

Gospodarstwa rolne

W gospodarstwach rolnych termostatyczny zawór mieszający JRGUMAT reguluje temperaturę wody w poidłach dla zwierząt lub podczas przygotowywania paszy.

Zastosowanie przemysłowe i komercyjne

Dzięki dużej dokładności regulacji, termostatyczne zawory mieszające JRGUMAT mogą być stosowane jako elementy regulujące temperaturę lub do procesów wymagających stałej temperatury wody. Wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości ręcznego, swobodnego regulowania temperatury wody za pomocą baterii mieszającej, z pomocą przychodzi woda mieszana ustawiona na żądaną temperaturę.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem dla alternatywnych systemów energetycznych

Gdy woda jest podgrzewana na przykład za pomocą energii słonecznej, pieców na pelety lub grzejników opalanych drewnem, w zbiorniku ciepłej wody mogą wystąpić wysokie temperatury. Termostatyczny zawór mieszający JRGUMAT reguluje ciepłą wodę do żądanej temperatury.

Technologia grzewcza

Termostatyczny zawór mieszający JRGUMAT jest również stosowany jako wyłącznik termiczny, na przykład w wymiennikach ciepła i higienicznych zbiornikach magazynowych o różnych zakresach temperatury wody.

Jak działa termostatyczny zawór mieszający JRGUMAT?

Termostatyczny zawór mieszający JRGUMAT to proporcjonalnie regulująca, trójdrożna bateria mieszająca wykonana z brązu. Temperatura zmieszanej wody jest przekazywana do termostatu. Porównuje temperaturę z nastawą. Jeśli temperatura zmieszanej wody nie odpowiada nastawie, objętość w termostacie zmienia się. To powoduje, że suwak zaworu przesuwa się w poprzek sworznia, dzięki czemu w razie potrzeby może napływać więcej zimnej lub gorącej wody, aż temperatura zmieszanej wody zrówna się z nastawą.

Obudowa termostatycznego zaworu mieszającego JRGUMAT wykonana jest z brązu o niskiej zawartości ołowiu. Stop ten jest zgodny z obowiązującymi w UE limitami ołowiu i może być montowany bez wahania do 2036 r., a następnie używany. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat konwersji asortymentu produktów na materiały bezołowiowe.

 1. Termostat
 2. Suwak zaworu z brązu, powlekany
 3. Pin ze stali nierdzewnej
 4. Zimna woda
 5. Ciepła woda
 6. Zmieszana woda
 7. Cyrkulacja
JRGUMAT Thermomischer 3400

Przestrzeganie instrukcji montażu gwarantuje bezawaryjne działanie termostatycznych zaworów mieszających JRGUMAT. Należy przestrzegać lokalnych norm i wytycznych.

Aby uzyskać poradę, skontaktuj się z lokalnym zespołem technicznej obsługi klienta lub przedstawicielem. Chętnie doradzimy Państwu w zakresie prawidłowego zastosowania i specyfikacji instalacji.

Indywidualne temperatury wody

Termostatyczne zawory mieszające JRGUMAT 3400 są obecnie dostępne z fabrycznie ustawionymi standardowymi temperaturami (25/40/48/55°C). Indywidualne ustawienia mieszczą się w zakresie od 20°C do 65°C. Dostępne są inne typy obejmujące dodatkowe zakresy temperatur. Istnieje możliwość zmiany nastawy temperatury wody zmieszanej w określonych zakresach nastaw odpowiedniego termostatycznego zaworu mieszającego.

Aby termostatyczny zawór mieszający JRGUMAT działał prawidłowo, temperatura dostarczanej ciepłej wody musi być co najmniej o 5 K wyższa od żądanej temperatury wody zmieszanej. Decydujące znaczenie mają zrównoważone warunki hydrauliczne na wlocie ciepłej i zimnej wody.

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Polska

GF logo on the headquarters building