Rury dwuścienne

Rury dwuścienne zapewniają optymalne bezpieczeństwo w wymagających instalacjach wysokiego ryzyka. Zapobiegają wyciekom niebezpiecznych mediów, chroniąc ludzi, środowisko i sprzęt. Mogą być kontrolowane wzrokowo lub wyposażone w automatyczne systemy monitorowania wycieków.

Menu
Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Polska

GF logo on the headquarters building