Poziom

GF Piping Systems oferuje szeroką gamę technologii do pomiaru poziomu w zbiornikach w trybie ciągłym lub wykrywania chwilowego przekroczenia wartości progowych poziomu. Ze względu na duże zróżnicowanie cieczy procesowych i rodzajów zbiorników do utrzymania właściwej kontroli na płynami zarówno w systemach rurowych, jak i zbiornikach, wymagane są różne metody pomiaru.

W trybie ciągłym poziom w zbiorniku jest monitorowany bez przerwy.  Zależnie od wymagań aplikacji i charakterystyki cieczy procesowej używane są rozwiązania kontaktowe lub bezkontaktowe.  Czujniki poziomu GF dostarczają dokładnych danych o poziomie uzyskanych na podstawie sygnałów analogowych i cyfrowych przesyłanych do PLC.

Do zachowania pełnej kontroli nad poziomem cieczy w zbiornikach służą punktowe łączniki poziomu, które fizycznie wykrywają przekroczenie krytycznych poziomów napełnienia. To zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Łączniki tego typu są często instalowane razem z czujnikami do pomiaru ciągłego jako system awaryjny i mogą być wykorzystywane również do bezpośredniego sterowania napełnianiem i opróżnianiem.

Technika radarowa to jedna z najnowocześniejszych technologii do pomiaru poziomu w zbiornikach nawet w trudnych warunkach, np. przy obecności oparów chemicznych, w zbiornikach ciśnieniowych czy przy występowaniu lekkiej piany. W pomiarach poziomu cieczy korozyjnych i wydzielających opary najlepiej sprawdzą się bezkontaktowe czujniki radarowe GF charakteryzujące się wysokim stopniem bezpieczeństwa i niezawodności.

W przypadku cieczy silnie wzburzonych i wysokopiennych najlepszym wyborem są radarowe przetworniki poziomu. Cechują się wysoką wydajnością pomiaru cieczy i pian o niskiej dielektryczności. Ich wysokiej jakości powłoka chroni sondy stykowe przed działaniem medium. Doskonale sprawdzają się również w małych zbiornikach.

Uniwersalne interfejsy ułatwiają integrację. Przekazanie do eksploatacji jest niezwykle proste i wymaga tylko konfiguracji z poziomu PC lub wyświetlacza. Spełnij wszystkie swoje potrzeby w zakresie pomiaru poziomu w zbiornikach dzięki rozwiązaniom od jednego dostawcy.

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Polska

GF logo on the headquarters building