Połączenia kołnierzowe

Połączenia kołnierzowe to często najlepszy sposób mechanicznego łączenia segmentów rur lub montażu zaworów na dużych rurach.

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Polska

GF logo on the headquarters building