gfps-image-hero-banner-transmitter.jpg

Przekaźniki i kontrolery

GF posiada w swojej ofercie przekaźniki SmartPro i kontrolery wieloparametrowe do różnych zastosowań: model 9900 do jednokanałowy przetwornik dostępny w postaci panelu lub jednostki lokalnej, zaś dwukanałowy sterownik 9950 obsługuje dwa czujniki tego samego lub różnego typu.

Sterowniki wieloparametrowe 9900 i 9950-X są uruchamiane w miejscu instalacji z określoną przez użytkownika kombinacją wejść, wyjść i przekaźników przy użyciu łatwych do zainstalowania modułów w jednostce bazowej. Przetworniki i sterowniki GF obsługują przepływ GF, pH/ORP, przewodność/rezystywność, zasolenie, temperaturę, ciśnienie, poziom, tlen rozpuszczony oraz urządzenia przesyłające sygnał 4-20 mA za pomocą jednokanałowego konwertera 8058 iGo®.

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Polska

GF logo on the headquarters building