System ALUPEX GAS posiada certyfikat zgodności z wytycznymi IIP oraz włoskimi normami UNI 13344 i UNI 7129-1. To sprawia, że może być stosowany zarówno w nowych instalacjach, jak i podczas modernizacji czy zmiany przeznaczenia budynku. Zawiera wielowarstwowe rury PE-Xc i mosiężne kształtki wciskane zapewniające trwałe i niezawodne połączenie z rurociągami dostarczającymi gaz do budynku nawet bez użycia pierścieni o-ring. 

Szybkie łączenie rur

Mosiężne kształtki wciskane ALUPEX GAS umożliwiają szybkie, bezpieczne i łatwe łączenie rur na miejscu montażu.

Trwałość

Mosiężne kształtki wciskane ALUPEX GAS bez pierścieni o-ring gwarantują bezpieczne, niezawodne i długotrwałe połączenie bez żadnych słabych punktów.

Mały kąt zgięcia

Rury z usieciowanego polietylenu są niezwykle elastyczne. Mały kąt gięcia pozwala wykonywać ciaśniejsze łuki. To redukuje liczbę kształtek wymaganych do montażu systemu ALUPEX GAS.

Zalety rur wielowarstwowych

Dzięki trzem warstwom – PE-Xc, aluminium i PE-X – rury systemu ALUPEX GAS są zarówno elastyczne, jak i wytrzymałe.

Rury rozgałęźne/rozdzielacze

Rury rozgałęźne i rozdzielacze GF Piping Systems służą do kierowania wody pitnej z jednej linii zasilającej do kilku osobnych rurociągów. Wszystkie mające kontakt z wodą kształtki w instalacjach wewnętrznych są wykonane z bezkorozyjnego materiału o wysokiej wytrzymałości na ciśnienie i temperatury.

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Polska