Van bi tuyến tính 546

Van bi tuyến tính này có khả năng điều khiển không phức tạp ngay cả trong các quy trình phức tạp nhờ đặc tính dòng chảy thẳng của nó. Với nhiều loại vật liệu có sẵn, các lĩnh vực ứng dụng của van này không giới hạn. Bi được thiết kế cẩn thận cho phép dòng chảy thẳng, ngay cả với tốc độ dòng chảy nhỏ nhất.

George Fischer Pte. Ltd, Vietnam Representative Office

106 Nguyễn Văn Trỗi

700000 Phú Nhuận

Việt Nam

GF logo on the headquarters building