Đồng hồ đo lưu lượng biến thiên là một giải pháp đơn giản trong nhiều tình huống khác nhau. Việc lắp đặt, tháo gỡ cũng như đọc đồng hồ rất dễ dàng. Ngoài dễ sử dụng, đồng hồ đo lưu lượng biến thiên còn là một giải pháp có độ chính xác và kinh tế cao. Có nhiều lựa chọn đo lường và dành cho nhiều loại vật liệu khác nhau, ngoài ra, chúng cũng rất linh hoạt và có thể được dùng trong xử lý nước, xử lý hóa chất và hơn thế nữa.

Dễ dàng sử dụng

Việc lắp đặt và tháo gỡ đồng hồ rất đơn giản nhờ các khớp ren của chúng. Phao màu cam giúp dễ đọc thông số và một ổ cắm tiêu chuẩn cho phép kết nối nhanh.

Độ chính xác cao

Với độ chính xác đo theo VDI/VDE 3513, Trang 2 - 2008, đồng hồ đo lưu lượng biến thiên của GF Piping Systems có độ chính xác cao.

Tính linh hoạt

Các đồng hồ đo lưu lượng này rất linh hoạt nhờ có nhiều lựa chọn đo lường và vật liệu khác nhau, cho phép sử dụng trong nhiều ứng dụng.

Giải pháp mang tính kinh tế

Đồng hồ đo lưu lượng biến thiên của GF Piping Systems không yêu cầu nguồn điện phụ và là giải pháp kinh tế cho nhiều ứng dụng công nghiệp.

George Fischer Pte. Ltd, Vietnam Representative Office

106 Nguyễn Văn Trỗi

700000 Phú Nhuận

Việt Nam

GF logo on the headquarters building