Poprawa jakości wody celem zmniejszenia jej wpływu na procesy i środowisko od zawsze była wyzwaniem. GF Piping Systems stara się stawić mu czoła, opracowując kompleksowe systemy obejmujące rury, kształtki, zawory i technologie łączenia, jak również optymalnie do nich dostosowane komponenty do sterowania automatycznego.

value-bar-icon-1 Trwałe rozwiązania

Bezkorozyjne systemy rurowe z tworzywa to trwałe rozwiązanie, które doskonale sprawdza się nawet w trudnych środowiskach lub przy przesyle żrących substancji chemicznych.

value-bar-icon-6 Wysoka wydajność procesowa i ekonomiczność

Innowacyjne systemy tworzywowe gwarantują najlepszy możliwy koszt posiadania i najniższe koszty związane z konserwacją. Szeroka gama komponentów automatycznych GF Piping Systems zapewnia ekonomiczną i bezpieczną pracę instalacji przez cały okres jej eksploatacji.

wolke Zrównoważone zarządzanie procesami

Dzięki doskonałym parametrom przepływu i gładkim powierzchniom wewnętrznym systemy z tworzywa pozwalają uzyskać optymalne natężenie przepływu i zmniejszyć zużycie energii. Czynniki te mają pozytywny wpływ na ślad węglowy.

value-bar-icon-3 Systemowe podejście

Dzięki bogatej ofercie obejmującej ponad 60 000 standardowych produktów GF Piping Systems może dostarczać kompletne, dostosowane do potrzeb rozwiązania do każdego zastosowania w oczyszczalniach ścieków.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa i niezawodności

Woda pitna i ścieki, instalacje odsalające, oceanaria czy wodne parki rozrywki: zależnie od zastosowania nasi klienci muszą sprostać różnym wyzwaniom w zakresie oczyszczania wody – od zagwarantowania jej wysokiej jakości po przedstawianie rzetelnych danych pomiarowych dowodzących przestrzegania rygorystycznych przepisów.

Powiązane systemy

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Polska