Uzdatnianie wody

Zrównoważona infrastruktura wodna: technologie oszczędzania wody dla przemysłu uzdatniania wody

Rynek uzdatniania wody boryka się z kilkoma krytycznymi problemami, przy czym rosnąca urbanizacja i globalne ocieplenie powodują jeden z największych problemów, a mianowicie niedobór wody. Ponadto przepisy dotyczące odprowadzania wody stają się coraz bardziej rygorystyczne, ceny towarów rosną, podczas gdy infrastruktura w krajach rozwiniętych starzeje się. Ponadto dostawcy są pod presją nadążania za cyfryzacją, dążąc do uzyskania przewagi konkurencyjnej w przyszłości. Poprawa jakości wody w celu zmniejszenia jej wpływu na procesy i środowisko jest zawsze wyzwaniem. GF Piping Systems wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom, oferując kompleksową ofertę systemową obejmującą rury, kształtki, zawory i idealną technologię łączenia, a także optymalnie dostosowany dobór komponentów do automatyki.

Zarządzanie obiegiem wody staje się coraz ważniejsze i złożone. Technologie inteligentnej automatyzacji procesów i produkty o absolutnej niezawodności wnoszą cenny wkład w przyszłość. GF Piping Systems oferuje kompleksowe rozwiązania do wszystkich zastosowań w całym cyklu wodnym, od systemów dozowania chemikaliów i filtracji mediów po wymienniki jonowe.

Process automation

Automatyzacja procesów

Rynek uzdatniania wody boryka się z kilkoma krytycznymi problemami związanymi z postępującą urbanizacją i globalnym ociepleniem, co powoduje jeden z największych problemów, a mianowicie niedobór wody. Automatyzacja procesów odgrywa integralną rolę w rosnącej potrzebie oszczędzania wody. W GF Piping Systems oferujemy głęboką wiedzę na temat całego procesu uzdatniania wody. Nasza specjalistyczna wiedza w tej dziedzinie oraz doświadczenie pomagają pokonywać wyzwania związane z procesem uzdatniania wody.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa i niezawodności

Woda pitna, ścieki, zakłady odsalania wody, akwaria i baseny rekreacyjne: nasi klienci stoją przed różnymi wyzwaniami w zakresie uzdatniania wody w zależności od obszaru zastosowania - od zapewnienia wysokiej jakości wody po niezawodne pomiary i przestrzeganie surowych przepisów.

Powiązane systemy

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Polska

GF logo on the headquarters building