GF Piping Systems od ponad 30 lat wspiera wysiłki branży półprzewodnikowej mające na celu budowę najbardziej zrównoważonych fabryk produkcyjnych. Nasze globalne zespoły pomagają branży wytwarzać jedne z najbardziej zaawansowanych technologii na świecie, jednocześnie wspierając ich misję bardziej zrównoważonego wykorzystywania zasobów wodnych, zmniejszania śladu węglowego i zmniejszania wpływu na środowisko.

Nasza oferta w zakresie obiegu wody zapewnia rozwiązania wykraczające poza oczekiwania wymagającego przemysłu opartego na technologii. Dysponujemy pełną ofertą, która spełnia wszystkie potrzeby utrzymania jakości wody na najwyższym poziomie.

Wykorzystujemy nasze, wiodące w branży możliwości produkcji, wiedzę specjalistyczną i szybkość dostaw, aby sprostać wymaganiom dużych projektów opartych na wymagających specyfikacjach.

value-bar-icon-1 Partner w integracji

Idealny partner, pełna integracja od etapu projektowania aż po uruchomienie. Nasze kluczowe rozwiązania obiegu wody dla zakładów mikroelektronicznych oraz specjalistyczne rozwiązania, takie jak wsparcie projektowe, prefabrykacja i programy szkoleniowe zapewniają, że jesteśmy zawsze gotowi, kiedy Ty jesteś.

value-bar-icon-1 Specjalistyczna wiedza systemowa

Od ponad 30 lat wspieramy wysiłki branży półprzewodnikowej mające na celu budowę najbardziej zrównoważonych fabryk produkcyjnych. Nasze globalne zespoły pomagają branży wytwarzać jedne z najbardziej zaawansowanych technologii na świecie, jednocześnie wspierając ich misję bardziej zrównoważonego wykorzystywania zasobów wodnych, zmniejszania śladu węglowego i zmniejszania wpływu na środowisko.

value-bar-icon-1 Połączone rozwiązania

Nasze portfolio rozwiązań obsługuje szeroką gamę aplikacji umożliwiających transport cieczy w fabrykach półprzewodników. Nasze rozwiązania obiegu wody spełniają zwiększone wymagania dotyczące czystości i mogą wspierać szybki rozwój większych zakładów produkcyjnych, konsekwentnie spełniając rosnące oczekiwania w zakresie zarządzania jakością i cyfryzacji.

value-bar-icon-1 Szybka reakcja

Oferując krótkie czasy realizacji projektów, nasi wysoko wykwalifikowani kierownicy projektów a także oferowane przez nas usługi inżynieryjne, najnowocześniejsza technologia łączenia i zaawansowane zarządzanie stanami magazynowymi zapewniają za każdym razem dotrzymanie napiętych terminów. Nasza globalna sieć prefabrykacji może zaspokoić Twoje potrzeby gwarantując jakość i doskonałość operacyjną, której możesz zawsze ufać.

Rozwiązania dla obiegu wody

Nasze rozwiązania w zakresie obiegu wody zapewniają rozwiązania wykraczające poza oczekiwania wymagającego przemysłu opartego na technologii. Dysponujemy pełną ofertą, która obejmuje wszystkie potrzeby utrzymania jakości wody na najwyższym poziomie.

Produkty GF Piping Systems od dziesięcioleci sprawdzają się w zakładach mikroelektronicznych, w instalacjach w 100% wolnych od korozji i wycieków takich jak instalacje do wody ultraczystej (UPW), oczyszczania ścieków bądź w pomieszczeniach wymagających ponadprzeciętnej czystości.

Ultra custom circulation

Kluczowe instalacje

Porozmawiaj z ekspertem

Ultraczysta woda

Ultraczysta woda jest niezbędna do produkcji wyrobów mikroelektronicznych. Firma GF Piping Systems dostarcza rury, kształtki i zawory, które są projektowane i produkowane zgodnie z najbardziej rygorystycznymi wymaganiami, aby zapewnić najwyższą jakość wody dostarczanej do narzędzi produkcyjnych.

Porozmawiaj z ekspertem

Odpady specjalistyczne i dedykowane oczyszczanie

Wytwarzanie produktów mikroelektronicznych może często powodować powstawanie produktów odpadowych, od wysoce korozyjnych po te, które są wymagające pod względem termicznym. Nasze portfolio produktów zostało oparte o szeroką gamę materiałów, obszerną bibliotekę testów, laboratoria testowe i wysoce doświadczony personel, aby umożliwić najlepszy wybór produktu dla Twoich konkretnych potrzeb.

Woda chłodząca

Woda chłodząca jest szeroko stosowana w produkcji mikroelektroniki ze względu na konieczność odprowadzania ciepła z narzędzi produkcyjnych. Systemy termoplastyczne stanowią doskonałą alternatywę dla systemów metalowych pod względem szybkości instalacji, kosztów instalacji i obsługi oraz łatwości rozbudowy systemu.

Porozmawiaj z ekspertem

Neutralizacja odpadów

Systemy neutralizacji odpadów są powszechnie spotykane w każdym zakładzie mikroelektroniki i często są wymagane do obsługi szerokiego zakresu parametrów operacyjnych. Portfolio produktów GF Piping Systems, obszerna biblioteka testów, laboratoryjne zaplecze testowe i wysoce doświadczony personel umożliwiają najlepsze projektowanie i dobór produktów do konkretnych potrzeb.

Porozmawiaj z ekspertem

Odwrócona osmoza

Technologia odwróconej osmozy obejmuje kilka technik filtracji, wszystkie oparte na porowatości membran. W oparciu o selektywną porowatość membrany półprzepuszczalnej zanieczyszczenia zostaną usunięte z cieczy będącej pod ciśnieniem. Dzięki temu, że nie wymaga chemikaliów, zużycie energii jest niskie, a obsługa łatwa.

Porozmawiaj z ekspertem

Filtracja mediów

Filtracja mediów jest bardziej niż kiedykolwiek podstawą w procesach uzdatniania wody. W procesach filtracji wielostopniowej do usuwania cząstek o wielkości do 10-15 μm z płynów stosuje się antracyt lub kamienie, a także piasek. Ze względu na potrzebę kilku trybów pracy, zorientowane na aplikacje rozwiązania systemowe GF Piping Systems pomagają skutecznie realizować te procesy.

Porozmawiaj z ekspertem

Wymiana jonowa

Instalacje demineralizacji (takie jak dejonizacja, odwrócona osmoza czy techniki destylacji) zapewniają produkcję czystej, wysokiej jakości wody procesowej w przemyśle. Oczyszczanie wody, separacja i dekontaminacja wodnych i innych płynów zawierających jony charakteryzują zastosowania w tym obszarze uzdatniania wody. W tym kontekście wymienniki jonowe mogą absorbować niepożądane jony w wodzie dzięki selektywnym cząsteczkom żywicy syntetycznej i uwalniać je podczas procesu regeneracji.

Porozmawiaj z ekspertem

Dejonizowana woda

W pełni kontrolowane procesy w zastosowaniach przemysłowych lub laboratoryjnych o najwyższych standardach czystości i jakości w produkcji wymagają wody procesowej o określonej jakości na różnych poziomach, takiej jak woda dejonizowana lub mniej wymagająca woda UPW. W celu wstępnego uzdatniania wody przemysłowej i zagwarantowania spójnie określonej jakości wody w całym łańcuchu procesu, fizyczne właściwości wody, parametry i stężenia muszą być precyzyjnie kontrolowane i utrzymywane.

Powiązane systemy

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Polska

GF logo on the headquarters building