Van giữ áp V86

Van giữ áp V86 có tác dụng giữ cho áp suất ở đầu vào van luôn không đổi, đảm bảo toàn bộ hệ thống hoạt động không có vấn đề. Sản phẩm được sản xuất cho các đường ống có kích thước lớn hơn.

George Fischer Pte. Ltd, Vietnam Representative Office

106 Nguyễn Văn Trỗi

700000 Phú Nhuận

Việt Nam

GF logo on the headquarters building