Van bi 542

Van bi điều khiển bằng tay loại 542 cung cấp chất lượng vượt trội và có nhiều loại vật liệu và biến thể kết nối khác nhau. Sản phẩm lý tưởng để sử dụng trong mọi hoạt động, từ các ứng dụng nước đơn giản đến các ứng dụng thủ công trong các quy trình khắt khe.

George Fischer Pte. Ltd, Vietnam Representative Office

106 Nguyễn Văn Trỗi

700000 Phú Nhuận

Việt Nam

GF logo on the headquarters building