Van bi 523

Ưu điểm của Van bi loại 523 là có thể xác định chính xác một số lượng nhỏ môi chất. Thang đo hình tròn và bi có hình dạng đặc biệt cho phép định lượng chính xác. Sản phẩm phục vụ cho các thể tích nhỏ cần lưu lượng tuyến tính và lưu lượng không tăng đột ngột.

George Fischer Pte. Ltd, Vietnam Representative Office

106 Nguyễn Văn Trỗi

700000 Phú Nhuận

Việt Nam

GF logo on the headquarters building