Thiết bị ngắt/đếm

Hiệu suất mạnh mẽ trong một gói nhỏ: Các thiết bị ngắt và đếm từ GF Piping Systems dễ dàng lắp đặt và kết nối với hệ thống nước nóng/lạnh. Nhờ đa dạng sản phẩm và các phụ tùng phù hợp, chúng dễ dàng được lắp đặt trong các hệ thống vách dựng sẵn và vách thạch cao thông thường.

George Fischer Pte. Ltd, Vietnam Representative Office

106 Nguyễn Văn Trỗi

700000 Phú Nhuận

Việt Nam

GF logo on the headquarters building