Van lấy mẫu

Các van lấy mẫu của GF Piping Systems được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân tích vi sinh vật trong nước. Hiệu quả lên đến 90  C, các van này hầu như loại bỏ không gian chết và rất dễ phù hợp với hệ thống hiện có.

George Fischer Pte. Ltd, Vietnam Representative Office

106 Nguyễn Văn Trỗi

700000 Phú Nhuận

Việt Nam

GF logo on the headquarters building