Bộ lọc tinh

Bộ lọc tinh của GF Piping Systems được thiết kế cho hệ thống nước uống nhằm ngăn các hạt xuất hiện trong hệ thống đường ống.

George Fischer Pte. Ltd, Vietnam Representative Office

106 Nguyễn Văn Trỗi

700000 Phú Nhuận

Việt Nam

GF logo on the headquarters building